Les news

Jourdanplein wacht op Beliris
Van maart tot augustus vinden er rioleringswerken plaats op het Jourdanplein en in de Froissartstraat. Deze werken kaderen niet in de heraanleg van het Jourdanplein. De gemeente hangt daarvoor af van Beliris, het samenwerkingsverband tussen de federale overheid en het Brussels Gewest. Open Vld Etterbeek had liever gezien dat alle werken gelijktijdig plaatsvonden zodat de hinder beperkt blijft. Tal van dossiers uit het verleden, waaronder de renovatie van de gang van het Centraal Station en van het Horta-Lambeaux paviljoen in het Jubelpark, illustreren echter de moeizame vooruitgang van Belirisdossiers. Het fonds heeft als doel de hoofdstedelijke uitstraling van Brussel te versterken, maar onze hoofdstad lijdt keer op keer imagoschade door het voortdurende uitstel van aangekondigde werken. De feitelijke heraanlegwerken aan het Jourdanplein zouden volgend jaar van start moeten gaan. Dat wijkt opnieuw verschillende jaren af van de oorspronkelijke planning.