Nieuws

Voorstel Smet en Fremault tast concurrentievermogen aan

Voorstel Smet en Fremault tast concurrentievermogen aan

Open Vld Brussel pleit ervoor om wonen dicht bij het werk te belonenBrusselse bedrijven die hun werknemers een bedrijfswagen aanbieden, zouden verplicht worden om diezelfde werknemers gelijktijdig ook een treinabonnement te geven. Brusselse parlementsleden voor Open Vld Carla Dejonghe en Stefan ...

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie op werkbezoek in Suriname

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie op werkbezoek in Suriname

Naar aanleiding van het bezoek van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (RVG) aan De Nationale Assemblée (DNA) van Suriname verscheen volgend artikel in de Surinaamse krant 'Suriname Herald'.In het kader van de vriendschapsbanden en de samenwerkingsrelatie tussen DNA van Suriname en het ...

Dialoogklas in het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Dialoogklas in het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Vrijdag 21 april trokken 22 leerlingen van het 5de en 6de jaar van het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls in Laken twee dagen naar Eupen. Ze maakten er kennis met een klas van de Bischöflichen Schule uit Sankt-Vith. De dialoogklassen zijn een gezamenlijk initiatief van de Raad van de Vlaamse ...

Tijden van de ‘oude vrijster’ zijn voorbij

Tijden van de ‘oude vrijster’ zijn voorbij

De helft van de Belgen zal in 2060 alleenwonend zijn. Daar is niets mis mee, maar er moeten nog serieus wat aanpassingen gebeuren. Na een interview met Carla Dejonghe schreef VTM Nieuws er een artikel over.De maatschappelijke druk op alleenstaanden is niet meer zo groot als vroeger, maar er moet op ...

Conclusies gemeenteraadsverkiezingen oktober 2016 in Bosnië-Herzegovina

Conclusies gemeenteraadsverkiezingen oktober 2016 in Bosnië-Herzegovina

Verleden week was Carla Dejonghe in Sarajevo voor het congres « Lessons Learned » om een rapport voor te stellen over de lokale verkiezingen in Bosnië-Herzegovina van oktober vorig jaar. Als verkiezingswaarnemer was zij daar toen aanwezig om na te gaan of de lokale verkiezingen er correct ...

Nieuwjaarstoespraak voorzitter Raad VGC

Nieuwjaarstoespraak voorzitter Raad VGC

Op 19 januari 2017 hield Carla Dejonghe, voorzitter van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, traditiegetrouw haar nieuwjaarstoespraak in het Brussels parlement. Ze had het onder meer over de sombere gebeurtenissen in 2016, maar ook over de minder sombere. De groeiende Brusselaar ...

Geef de Brusselse Academies meer ademruimte

Geef de Brusselse Academies meer ademruimte

Vlaams Parlementslid Ann Brusseel en Brussels Parlementslid Carla Dejonghe (Open Vld) vragen meer aandacht voor de specifieke werkcontext van de Brusselse kunstacademies. “De academies hebben nood aan meer flexibiliteit, zowel op financieel vlak als bij de lessenreeksen,” aldus beide ...

De Brusselse fiscale hervorming is singlevriendelijk

De Brusselse fiscale hervorming is singlevriendelijk

De fiscale hervorming die Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel doorvoert, betekent alvast een stadsbonus voor iedereen die in Brussel woont en werkt. Vanaf 2016 werd de forfaitaire gewestbelasting van €89 en de 1% agglomeratietaks reeds afgeschaft. Vanaf 2017 komt er een extra ...

Onrust bij inwoners Sint-Pieters-Woluwe rond huisvestingsproject ‘Witte Vrouwen’

Onrust bij inwoners Sint-Pieters-Woluwe rond huisvestingsproject ‘Witte Vrouwen’

Carla Dejonghe: “Geen plaats voor megalomane projecten”Er bestaat veel onrust bij de inwoners van de Sinte-Aleidiswijk in Sint-Pieters-Woluwe. Zij werden recent door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij op de hoogte gebracht dat er een nieuw huisvestingsproject gepland wordt op de ...

Brusselse Open Vld blij met aanpassing regelgeving bedrijfswagens

Brusselse Open Vld blij met aanpassing regelgeving bedrijfswagens

Mobiliteitsbudget of meer nettoloon in plaats van bedrijfswagen; goed alternatief De hervorming van de regelgeving rond de bedrijfswagens, die goedgekeurd werd in het kader van de federale begrotingsbesprekingen, is een serieuze stap in de goede richting volgens Brussels parlementslid ...

11-juliviering: Investeren in Brussel rendeert

11-juliviering: Investeren in Brussel rendeert

Geachte collega’s voorzitters van de verschillende parlementen,Geachte dames en heren ministers,Beste collega’s uit verschillende parlementen,Dames en heren,Beste vrienden,Chers amis, Liebe Freunde, Dear Friends,Welkom op de 11-juliviering van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.En ...

Voorlopig geen erkenning voor sociale pensions

Voorlopig geen erkenning voor sociale pensions

Brussels parlementslid Carla Dejonghe wees in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie op de belangrijke rol van de sociale pensions in Brussel. Deze worden beheerd door vrijwilligers, maar worden niet erkend door de overheid. Ze kunnen dus geen beroep doen op ondersteunende middelen. Het ...

NIEUWE sporthal Atheneum Woluwe ingehuldigd

NIEUWE sporthal Atheneum Woluwe ingehuldigd

Op zaterdag 21 mei 2016 was het ‘Happy Campusday’, de opendeurdag van het GO! Meertalig Atheneum Woluwe. Van die gelegenheid maakte de school gebruik om haar gloednieuwe en multifunctionele sporthal officieel in te huldigen.Ook Brussels minister Guy Vanhengel en Carla Dejonghe, voorzitter ...

Heraanleg Dumonplein verlegt overlast en vergroot problemen

Heraanleg Dumonplein verlegt overlast en vergroot problemen

De heraanleg van het Dumonplein in Sint-Pieters-Woluwe zorgt voor erg gemengde reacties bij omwonenden en handelaars op het plein. De gemeente en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken samen om van het plein een voetgangerszone te maken. Daardoor zouden de parkeerplaatsen op het plein sneuvelen. ...

Een mobiliteits- of woonbudget als alternatief voor de bedrijfswagen

Een mobiliteits- of woonbudget als alternatief voor de bedrijfswagen

De federale kamer buigt zich over de invoering van een mobiliteitsbudget als alternatief voor de bedrijfswagen. Brussels parlementslid Carla Dejonghe (Open Vld) schoof al in 2010 'het woonbudget' als extra alternatief naar voor. Voor sommige mensen is een tussenkomst in de woonkosten nu ...

Een stad op vrouwenmaat

Een stad op vrouwenmaat

Een incident in januari op de Brusselse metro zorgde voor de nodige oproer in de pers. Een VUB-studente werd aangevallen door een metropassagier die eerst schunnige gebaren naar haar had gemaakt. Toen het meisje daarop reageerde, werd ze door haar belager met het deksel van een vuilnisbak geslagen. ...

Buurtbewoners vragen aanpassing nieuwe buslijn 42

Buurtbewoners vragen aanpassing nieuwe buslijn 42

In oktober 2015 stelde de MIVB haar nieuw busplan voor. De Brusselaars konden gedurende 3 maanden commentaar en suggesties formuleren, die zullen verwerkt worden in een definitieve versie van het plan. De inwoners van Sint-Pieters-Woluwe stellen zich vooral vragen bij de nieuwe buslijn 42.De ...

Hulphond Itch slaat nieuwe (Brusselse) weg in

Hulphond Itch slaat nieuwe (Brusselse) weg in

Na een jaar te hebben doorgebracht bij Brussels parlementslid Carla Dejonghe, heeft hulphond Itch na 2 jaar zijn opleiding voltooid. De viervoeter is nu klaar om zijn nieuw en definitief baasje Michel uit Schaarbeek bij te staan.Itch is een Dyadis-hulphond voor personen met een beperkte ...

“Laat ons allemaal een beetje meer ambassadeur zijn van ons eigen gewest.”

“Laat ons allemaal een beetje meer ambassadeur zijn van ons eigen gewest.”

Op 14 januari hield Carla Dejonghe, voorzitter van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, traditiegetrouw haar nieuwjaarstoespraak in het Brussels parlement. Ze had het onder meer over de terreurdreiging, het vernieuwde Kasterlinden en de Brusselaar als ambassadeur van zijn stad. Lees hier ...

Sint-Pieters-Woluwe sluit Nederlandstalige gemeenteschool

Sint-Pieters-Woluwe sluit Nederlandstalige gemeenteschool

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe heeft besloten de Nederlandstalige afdeling van de Centrumschool in de Charles Thielemanslaan te sluiten. Vanaf volgend schooljaar zullen de 44 kleutertjes naar school moeten in Mooi-Bos, zo'n 4 kilometer verderop. De beslissing stuit op onbegrip bij de ouders en ...

Succes nieuwe bib vraagt om extra personeelslid

Succes nieuwe bib vraagt om extra personeelslid

Begin 2015 opende de nieuwe Nederlandstalige bibliotheek ‘De Lettertuin’ in Sint-Pieters-Woluwe de deuren. Veel gebruikers vonden intussen hun weg naar Belgiës eerste passiefbibliotheek en hun aantal neemt pijlsnel toe. De uitleningen stegen met 31% ten opzichte van vorig ...

Grote vraag naar neutrale afscheidsruimte in Zuidoost-Brussel

Grote vraag naar neutrale afscheidsruimte in Zuidoost-Brussel

Vandaag zijn de meeste Brusselaars met een niet-kerkelijke overtuiging immers aangewezen op de crematoria van Ukkel of Vilvoorde om een ‘neutrale’ uitvaart te kunnen krijgen. Volgens gemeenteraadsleden Philippe Geelhand (Sint-Lambrechts-Woluwe) en Carla Dejonghe (Sint-Pieters-Woluwe) ...

Onduidelijkheid troef over toekomst Nederlandstalige gemeenteschool

Onduidelijkheid troef over toekomst Nederlandstalige gemeenteschool

De kleutertjes van de Nederlandstalige afdeling van het Centrumschooltje in de Charles Thielemanslaan, beginnen met veel vraagtekens aan het nieuwe schooljaar. De gemeente zou immers besloten hebben om de Franstalige gemeentelijke crèche uit te breiden met 25 plaatsen. Daarvoor moet het ...

Oprichting Belgische belangenvereniging voor alleenwoners

Oprichting Belgische belangenvereniging voor alleenwoners

1 Op 3 Belgische huishoudens bestaat vandaag uit één persoon. In grote steden zoals Brussel of Parijs is dat zelfs al 1 op 2. Politiek gezien blijven zij echter een grotendeels onzichtbare massa. Een diverse groep alleenwoners wil daar verandering in brengen en heeft zich daarom verenigd in ...

Oprichting Belgische belangenverenigingen voor alleenwoners

Oprichting Belgische belangenverenigingen voor alleenwoners

‘Hopelijk mag all1 bij de volgende regeringsvorming ook bij de formateur langs’1 op 3 Belgische huishoudens bestaat vandaag uit één persoon. In grote steden zoals Brussel of Parijs is dat zelfs al 1 op 2. Politiek gezien blijven zij echter een grotendeels onzichtbare massa. Een diverse groep ...

Open Vld wil meer leningen voor alleenstaanden

Open Vld wil meer leningen voor alleenstaanden

Het aantal alleenstaanden met een sociale woonlening in Vlaanderen ligt met 13,2% sociale leningen in 2014 bijna drie keer lager dan in Brussel.Vlaams parlementslid Lionel Bajart en zijn Brusselse collega Carla Dejonghe (Open Vld) roepen op om werk te maken van een vlottere toegang tot ...

Open Vld wil meer leningen voor alleenstaanden

Open Vld wil meer leningen voor alleenstaanden

Aantal alleenstaanden met een sociale woonlening in Vlaanderen ligt met 13,2% sociale leningen in 2014 bijna drie keer lager dan in BrusselVlaams parlementslid Lionel Bajart en zijn Brusselse collega Carla Dejonghe (Open Vld) roepen op om werk te maken van een vlottere toegang tot woonleningen voor ...

Heraanleg voetpad in Bosstraat is gemiste kans

Heraanleg voetpad in Bosstraat is gemiste kans

Bij de heraanleg van het voetpad in de Bosstraat in Sint-Pieters-Woluwe werd zichtbaar geen rekening gehouden met voetgangers, ouders met een kinderwagen of personen met een beperkte mobiliteit. Tussen de Alexis Mousinstraat en het rondpunt aan de Alphonse Balisstraat, is het nieuwe voetpad ...

Brusselse scholieren probeerden maand rond te komen met 180 euro

Brusselse scholieren probeerden maand rond te komen met 180 euro

De leerlingen van het 6de en 7de jaar kantoor van het Koninklijk Atheneum Ukkel probeerden een maand rond te komen met slechts 180 euro, het bedrag waarmee Miss Dakloos Thérèse Van Belle het elke maand moet doen (na aftrek van alle vaste kosten). Brussels parlementslid Carla Dejonghe ging ...

Openbaar sanitair in speeltuinen en commerciële centra

Openbaar sanitair in speeltuinen en commerciële centra

De 14 speeltuintjes in Sint-Pieters-Woluwe trekken veel (groot)ouders en kinde­ren aan, vooral in de weekends en va­kantieperiodes. Gezien veel inwoners geen eigen tuin hebben, zijn de plein­tjes de ideale plek voor de jongsten om buiten te spelen. Het is belangrijk de speeltuintjes goed te ...

Wifi in de Brusselse metro: een stap dichterbij?

Wifi in de Brusselse metro: een stap dichterbij?

In Vlaanderen rijden al sinds 2014 wifitrams en –bussen van De Lijn rond. De Vlaamse vervoersmaatschappij startte reeds in 2013 met een proefproject op enkele voertuigen. Op die manier kon de dienst op punt gezet worden alvorens het te commercialiseren. In Brussel staat men echter nog niet zo ...

Nieuwe Nederlandstalige bibliotheek eindelijk geopend

Nieuwe Nederlandstalige bibliotheek eindelijk geopend

Afgelopen zaterdag werd de kroon op Carla Dejonghes werk gezet: de nieuwe Nederlandstalige bib in Sint-Pieters-Woluwe werd feestelijk geopend. Als voormalig Vlaamse schepen ondernam Dejonghe alle nodige stappen om de bouw van Belgiës eerste passiefbibliotheek mogelijk te maken.Werk van lange ...

Breng uw restjes naar de open koelkast in Schaarbeek

Breng uw restjes naar de open koelkast in Schaarbeek

De vzw Corvia opent op 23 december officieel de deur van 'de open koelkast' in Schaarbeek. Iedereen die voedsel wil deponeren of gratis meenemen kan voortaan terecht in de Lambermontlaan, ter hoogte van nummer 444. Carla Dejonghe woonde de officiële ingebruikname bij.Vorige maand haalde Gentenaar ...

Meer duidelijkheid over renovatie metrostation Montgomery in 2015

Meer duidelijkheid over renovatie metrostation Montgomery in 2015

De renovatieplannen voor het Montgomerystation kregen in 2012 een negatief advies. Een nieuwe haalbaarheidsstudie moest de alternatieven onderzoeken. De conclusies van deze studie zullen begin 2015 klaar zijn.  De renovatieplannen voor het Montgomerystation stootten in 2012 op heel wat ...

Sportcity krijgt renovatie in 2015

Sportcity krijgt renovatie in 2015

Eind 2015 zal het sanitair van sportcentrum Sportcity gerenoveerd worden, broodnodig volgens gemeenteraadslid Carla Dejonghe.Na verschillende klachten van bezoekers en herhaaldelijke tussenkomsten in de gemeenteraad, heeft de gemeente eindelijk besloten om het sanitair van het sportcentrum te ...

Vooral GAS-boetes voor foutparkeerders in Sint-Pieters-Woluwe

Vooral GAS-boetes voor foutparkeerders in Sint-Pieters-Woluwe

Er worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeds meer gemeentelijke administratieve sancties (GAS) opgelegd, maar de verschillen tussen de gemeenten zijn groot. Uit een vraag van gemeenteraadslid Carla Dejonghe blijkt dat de gemeente Sint-Pieters-Woluwe het GAS-systeem vooral gebruikt ...

De groene hond en ‘Kunst In de etalage’

De groene hond en ‘Kunst In de etalage’

Na het succes van de voorgaande edities, organiseerde vzw Wolu-Animations in oktober 2013 de intussen al zesde editie van ‘Kunst in de etalage’ in Sint-Pieters-Woluwe. De groene hond van Carla Dejonghe, de oprichtster van het initiatief, prijkte ook in een etalage.Het uitgangspunt van ...

Permanente tentoonstelling van beeldhouwwerken in Croussepark?

Permanente tentoonstelling van beeldhouwwerken in Croussepark?

Sint-Pieters-Woluwe organiseerde in juli 2011 het eerste ‘Internationaal Brussels Beeldhouwsymposium’. Dit leverde 10 unieke marmeren werken op met als thema Brussel. De werken worden echter al 2,5 jaar in het gemeentelijk magazijn gestockeerd. Gemeenteraadslid Carla Dejonghe interpelleerde ...

Speech Guy Vanhengel:

Speech Guy Vanhengel:

Op 11 september 2013 vond de vernissage plaats van de tentoonstelling van de groene hond, het polyester groene beeldje dat centraal stond doorheen de gemeentelijke verkiezingscampagne van Carla Dejonghe. Gastspreker was niemand minder dan Guy Vanhengel, Brussels minister. U kan zijn volledige ...

Breekt Sint-Pieters-Woluwe met haar tweetalige traditie?

Breekt Sint-Pieters-Woluwe met haar tweetalige traditie?

Een opiniestuk van Open Vld gemeenteraadslid Carla Dejonghe over de tweetalige traditie in Sint-Pieters-Woluwe. Heeft cultuur een taal? Cultuur is een gemeenschapsbevoegdheid, dat is zeker, maar noch muziek, noch plastische kunst zijn echt aan een taal gebonden. Het is dan ook opmerkelijk ...

Bouw Nederlandstalige Bib kan eindelijk van start gaan!

Bouw Nederlandstalige Bib kan eindelijk van start gaan!

Carla Dejonghe is verheugd dat de bouw van de Nederlandstalige bib eindelijk van start kan gaan. Als voormalig Vlaamse schepen ondernam ze alle noodzakelijke stappen in het dossier. Het nieuwe gemeentebestuur talmde echter met het versturen van de officiële bestelbrief naar de aannemer.De ...

Vlaamse zustergemeente voor  Sint-Pieters-Woluwe?

Vlaamse zustergemeente voor Sint-Pieters-Woluwe?

Veel gemeenten verbroederen met buitenlandse Gemeenteraadslid Carla Dejonghe ziet nochtans tal van voordelen in een verbroedering met een Vlaamse en eventueel Waalse stad/gemeenten, maar niet met een Belgische gemeente of stad.Veel gemeenten verbroederen met buitenlandse gemeenten. Een ...

Bronzen zinneke voor paralympisch atleet Pieter Cilissen

Bronzen zinneke voor paralympisch atleet Pieter Cilissen

Woluwenaar Pieter Cilissen ontving vandaag een bronzen zinneke uit de handen van Brussels minister Guy Vanhengel. De paralympische atleet wordt gehonoreerd voor zijn uitzonderlijke sportieve prestaties.Brussels minister Guy Vanhengel reikte op 17 april een Bronzen Zinneke uit aan paralympisch ...

Woluwse wafel valt opnieuw in de prijzen

Woluwse wafel valt opnieuw in de prijzen

Het recept van de Brusselse wafel waarmee Fret & Verzet uit Sint-Pieters-Woluwe eerder de Brusselse Wafelengang won, heeft nu ook tijdens een wafelwedstrijd in New York de eerste prijs weggekaapt.De ploeg van Sint-Pieters-Woluwe kaapte eind vorig jaar de eerste plaats weg op de culinaire ...

Open Vld wil open groenruimte bovenop Woluwe shopping center

Open Vld wil open groenruimte bovenop Woluwe shopping center

Open Vld-gemeenteraadslid Philippe Geelhand en parlementslid Carla Dejonghe willen een groene ruimte bovenop het Woluwe shopping center als tegemoetkoming aan de uitbreidingsplannen van het winkelcentrum.Open Vld-gemeenteraadslid Philippe Geelhand en Brussels volksvertegenwoordigster Carla ...