Nieuws

Toenemend aantal evenementen in Jubelpark wurgt werking Jubelparkmuseum
Het toenemend aantal evenementen in het Jubelpark heeft een nefaste invloed op de goede werking van het Jubelparkmuseum. De grootschalige activiteiten nemen vaak een groot deel van het park in, wat de bereikbaarheid en zichtbaarheid van het museum bemoeilijkt. Brussels volksvertegenwoordigster Carla Dejonghe (Open Vld) trekt aan de alarmbel. Het museum heeft het momenteel al moeilijk en verdient meer steun.

“Het aantal evenementen blijft maar toenemen. Vrijwel ieder weekend staat er iets op het programma,” zegt Dejonghe. “In 2016 waren er 222 evenementen. Dat is ruim een derde van het totaal aantal evenementen dat jaarlijks in de Brusselse parken wordt georganiseerd. Het probleem is dat deze vaak het park monopoliseren. Uitgangen worden afgesloten, parkeerplaatsen ingenomen en de ruimte ingepalmd. Voor de museumbezoekers wordt het zo moeilijk om er te geraken. De parkeerplaatsen voor personen met een handicap zijn vaak ontoegankelijk en het veiligheidspersoneel van de evenementen weigert de personeelsleden en bezoekers regelmatig de toegang tot het park.”

Het park mag geen pretpark worden

Het Jubelparkmuseum is één van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en behoort tot de Federale Wetenschapsinstellingen. Ondanks haar indrukwekkende collectie, bevindt het gebouw zich in zeer slechte staat. De subsidies voor het museum werden de laatste jaren door de federale overheid ook stelselmatig afgebouwd. Het museum zou meer eigen middelen moeten genereren, maar dat blijkt moeilijk gezien de staat van het gebouw en de praktische gevolgen van de evenementen. 

Dejonghe wil dat men werk maakt van een betere regeling; “Dit zou eigenlijk een internationaal topmuseum moeten zijn. De Federale Regering investeert er te weinig in; de imagoschade is voor Brussel…” 

“Er bestaat momenteel nauwelijks overleg tussen de organisatoren van de evenementen en het Jubelparkmuseum. Dat zou moeten veranderen. Maar globaal zouden de evenementen ook meer verspreid moeten worden over de andere Brusselse parken. Het park moet ook zijn functie als park kunnen behouden. Het mag geen continu pretpark worden.”

Ter info:

Via de link http://app.leefmilieubrussel.be/groeneruimten_reservatie/Calendar.aspx?langtype=2067 kan men zien wanneer het Jubelpark vrij is van evenementen, zelden dus. Vooral de zones B en C zijn quasi voortdurend bezet. Zone C, waarlangs men moet gaan om tot aan de ingang van het Jubelparkmuseum te geraken, is volledig bezet of in optie tot eind 2017.