Nieuws

Annemie Brusselt
Open Vld brussel en vele liberale sympathisanten tekenden present op de receptie “Annemie Brusselt” op donderdag, 4 juni op de hoofdzetel van Open Vld in Brussel. 
Partijvoorzitster Gwendolyn Rutten prees Annemie voor al wat ze tot op heden voor de partij heeft betekend. Grensverleggende campagnes, de eerste vrouwelijke partijvoorzitster, regeringslid, liberaal boegbeeld in Europa: het is een uitdaging om iets te zoeken wat Annemie nog niet heeft gedaan op politiek vlak. Annemie Neyts is thans internationaal secretaris van Open Vld en zet haar politiek engagement meer dan ooit verder. 

De liberale Brusselaars wilden daarom Annemie in de bloemetjes zetten. Met een receptie, een gastoptreden van Urbanus en een gezellig samenzijn drukte Open Vld Brussel zijn waardering uit voor “onze Annemie”.

Hier kan u enkele sfeerbeelden bekijken.

Vooraf organiseerde Open Vld Brussel in samenwerking met het European Liberal Forum (ELF) een 'Ralf Dahrendorf Roundtable' over het thema 'Liberal Urbanisme', waarop tal van prominente Europese liberalen toelichtten hoe liberalisme een modern stedelijk urbanisme kan versterken en vice versa. Hiervan kan u ook enkel sfeerbeelden bekijken.