Nieuws

Carla Dejonghe pleit voor écht alternatief voor de bedrijfswagen
Het afgelopen jaar werden er opnieuw 3,2% meer bedrijfswagens ingeschreven dan in 2016. Tussen 2006 en 2015 steeg hun aantal met maar liefst 56% … “De bedrijfswagens zijn geëvolueerd van een symptoom naar een ziekte. Het systeem is uit de hand gelopen”, aldus Brussels parlementslid Carla Dejonghe (Open Vld). De liberale politica pleit al sinds 2010 voor een tussenkomst in de woonkosten als alternatief voor de bedrijfswagen.

Eind 2017 dienden Carla Dejonghe en haar collega’s van de meerderheid een voorstel van resolutie in het Brussels parlement in om Brusselaars te laten kiezen tussen een bedrijfswagen of een tegemoetkoming in de huurprijs of de hypothecaire lening. Dejonghe lanceerde het idee in 2010 als antwoord op het groeiende aantal bedrijfswagens. Die zijn één van de voornaamste oorzaken van de groeiende autodruk op Brussel. De resolutie spoort de Brusselse regering aan om het voorstel af te dwingen bij de (bevoegde) federale regering.

Carla Dejonghe: “We vragen niet om de bedrijfswagen af te schaffen. Er zijn een heleboel mensen die een bedrijfswagen nodig hebben voor hun job. Maar het systeem is uit de hand gelopen. Voorstellen in het verleden om een alternatief uit te werken, zoals het mobiliteitsbudget, hebben weinig succes gehad. Ze leveren te weinig financieel voordeel op in vergelijking met de bedrijfswagen. Een tussenkomst in de woonkosten -vaak de grootste hap uit het gezinsbudget- is wel een stuk interessanter.”

Sinds januari is de cash-for-carregeling van de federale regering van kracht. Daarbij kunnen werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor extra loon, dat even voordelig wordt belast als een bedrijfswagen. De Raad van State gaf echter een negatief advies over het wetsontwerp en leasefederatie Renta verwacht dat de maatregel weinig impact zal hebben.

Ook al is de fiscale regeling rond de bedrijfswagen geen Brusselse bevoegdheid, het is wel een Brusselse bekommernis. Brussel moet daarom ook het voortouw nemen. Carla Dejonghe legde ook een voorstel van resolutie neer voor een globale aanpak van het mobiliteitsvraagstuk in Brussel én haar hinterland. De bedoeling is om samenwerkingsakkoorden te sluiten met de andere gewesten rond concrete projecten op vlak van mobiliteit en openbaar vervoer in en rond Brussel. “Niets doen is geen optie. De file-ellende in en rond de grote Belgische steden dwingen alle beleidsmakers tot actie”, concludeert Dejonghe.