Nieuws

Open Vld steunt nieuw reglementair kader voor vrije vloot deelfietsen, -steps en andere vervoersmiddelen
De ontwikkelingen op mobiliteitsvlak staan nooit stil. Zeker niet in Brussel. De laatste jaren zagen we tal van deelvoertuigsystemen opduiken. Denken we maar aan Cambio en Villo. Recent kwamen daar nog een aantal nieuwe bij; de zogenaamde vrije vloot deelvoertuigen. Dat zijn fietsen, maar bijvoorbeeld ook steps, bakfietsen en zelfs hoverboards die gedeeld kunnen worden, maar die geen vaste standplaats hebben. Via een app kunnen gebruikers een voertuig oppikken. Nadien mogen de voertuigen achtergelaten worden op de openbare weg. Maar dat zorgde soms voor problemen. Vooral dan omdat totnogtoe een echt kader ontbrak. Dat komt er nu met een nieuw ontwerp van ordonnantie.

 Volgens Carla Dejonghe, lid van de commissie infrastructuur van het Brussels Parlement waar het ontwerp besproken werd, is het nieuwe kader een goede zaak.

 “Veel Brusselaars hebben occasioneel een bepaald voertuig nodig. De mobiliteitsdeeleconomie speelt daarop in. We moeten het gebruikers zo eenvoudig mogelijk maken om een voertuig op te pikken. Maar het is ook van belang dat we de aanbieders van deze diensten enkele minimumvoorwaarden opleggen, om de kwaliteit en een ruim genoeg aanbod te garanderen. Daarom zullen ze eerst en vooral een vergunning nodig hebben. Het kader waarin ze ingepast worden, zal duidelijk zijn, maar niet al te strikt. Er zullen bijvoorbeeld geen verplichtingen komen over waar de aanbieders allemaal actief moeten zijn. Bedoeling is om voldoende aanbieders toe te laten, zodat de prijzen laag gehouden kunnen worden en de kwaliteit hoog.”