Nieuws

Brusselse sensibiliseringscampagne ter bevordering van de toegang van assistentiehonden
Equal.brussels en de Brusselse Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Dierenwelzijn lanceren op 5 december 2018 een sensibiliseringscampagne ter bevordering van de toegang van assistentiehonden.

Carla Dejonghe, Brussels parlementslid (Open Vld), die zich zelf al jaren inzet als gastgezin voor assistentiehonden in opleiding, pleit al langer voor een sensibiliseringscampagne. “De campagne is uiteraard een goede zaak. In de praktijk stellen we immers vast dat bijvoorbeeld uitbaters en personeelsleden van horecazaken en winkels niet op de hoogte zijn van de Brusselse ordonnantie (2008) die stelt dat assistentiehonden welkom zijn in alle publieke ruimtes. Om dus echt een positief effect op het terrein te hebben, is het dan ook nodig om hen beter te informeren.”

De campagne van de staatssecretaris voorziet ook stickers. Verschillende organisaties zoals Dyadis en Scale Dogs laten al jaren op eigen initiatief stickers drukken en verspreiden bij handelaars. “Het is goed dat zij hier nu zelf niet meer voor moeten instaan en dat de verspreiding van de stickers op een meer gecoördineerde manier zal gebeuren.”, aldus Carla Dejonghe.

Tot slot is het vooral ook belangrijk dat de mensen weten waar ze eventueel een klacht kunnen indienen in geval van niet-naleving van de Brusselse wet en daar wringt het schoentje. Carla Dejonghe: “In Brussel kunnen de eigenaars van assistentiehonden in geval van overtreding een klacht indienen bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, wat vrij omslachtig is. In de praktijk werd er dan ook nog nooit een boete opgelegd. Vlaanderen keurde echter al in 2013 een decreetswijziging goed waarin de voorziene administratieve geldboetes vervangen werden door politiestraffen. Een veel eenvoudigere procedure voor de slachtoffers. Bovendien is de politie ook veel makkelijker te contacteren. Het bestaan van de verschillende procedures is zeer verwarrend. Daarom lijkt het me beter om ook in het Brussels Gewest te kiezen voor de Vlaamse regeling. Zo worden gelijke kansen effectief afdwingbaar.”