Nieuws

Brussels parlement pleit unaniem voor schone lucht
Op 9 november keurde het voltallig Brussels parlement, dus meerderheid en oppositie, de resolutie ‘schone lucht’ goed. Hierin vragen de parlementsleden de Brusselse regering om een hele reeks structurele maatregelen om de luchtkwaliteit in ons gewest te verbeteren.

Brussels parlementslid Carla Dejonghe: “De stemming van de resolutie is een sterk signaal van het parlement. Voor Open Vld mocht het voorstel gerust nog wat verder gaan. Zo pleiten wij al jaren voor de verdere uitbouw van het metronetwerk, zelfs tot in de rand rond Brussel. De metro is immers het enige vervoersmiddel dat de concurrentie kan aangaan met de wagen. De resolutie vraagt ook om bij de federale regering aan te dringen op een grondige hervorming van het systeem van bedrijfswagens naar een duurzaam mobiliteitsbudget. Onze fractie vraagt echter al sinds 2010 voor een tussenkomst in de woonkosten als alternatief voor de bedrijfswagen. Zo’n tussenkomst kan voor werknemers die dichtbij hun werk wonen veel interessanter zijn.”

Verder vraagt de resolutie onder meer om inzake verwarming snel een ambitieus renovatieprogramma aan te nemen, om mensen die aanpassingen uitvoeren voor een schonere verwarming financieel te ondersteunen, om meer luchtmetingen en sensibilisering en om meer bomen aan te planten tegen luchtvervuiling. De bal ligt nu in het kamp van de Brusselse regering.