Nieuws

Minister Sven Gatz opent nieuwe GO!-basisschool in Ukkel
Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Gewest, opende vandaag plechtig een nieuwe basisschool van het GO! in de gemeente Ukkel. In september 2015 startte op de campus van het GO! Atheneum Ukkel, de basisschool ‘De Iris’. Het GO! gaf met die opening in Ukkel een antwoord op de gekende problematiek: de grote capaciteitsdruk in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Ook in Ukkel is die druk groot: de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft dan ook al heel wat investeringen voor capaciteitsuitbreiding gedaan in Ukkel, zoals de uitbreiding van de St-Jozefschool in de St-Jobsesteenweg en de verhuis van de St-Vincentiusschool naar een nieuwe site in de Beeckmansstraat.

Voor een volwaardige basisschool in Ukkel was er evenwel meer ruimte nodig. De oplossing lag in de bouw van een extra verdieping bovenop het bestaande gebouw.

De kostprijs van de nieuwbouw en omgevingswerken bedraagt ongeveer 2,5 miljoen euro. En in 2016 werden de nodige middelen voor de bouw gevonden via de Taskforce Capaciteit Brussel. De Vlaamse Gemeenschap gaf een subsidie van 1,85 miljoen euro aan capaciteitsmiddelen. De VGC zou de omgevingswerken op zich nemen, goed voor een subsidie van 260.000 euro. De resterende 390.000 euro wordt betaald door het schoolbestuur.  

Minister Sven Gatz is bijzonder opgetogen over de nieuwe school: “Dankzij de zes extra klassen kan de school verder uitbreiden tot een volwaardige basisschool. Vandaag telt de school al een 150-tal leerlingen, over een paar jaar zijn er dat 240. Een goede zaak voor dit deel van Brussel.” 

Het gebouw werd ontworpen met maximaal behoud van de open ruimte en de bestaande beplanting. Het L-vormig ontwerp van de nieuwbouw zorgt ervoor dat de school afgescheiden is van de omliggende woningen.

“Onze campus is een uitzonderlijke oase van groen te midden van een stedelijke woonomgeving. Wij zijn dan ook heel tevreden dat de groene omgeving behouden bleef.  De infrastructuur van het nieuwe gebouw geeft ons letterlijk meer ruimte voor het versterken van onze opvoedkundige aanpak waarbij we streven naar optimale leer- en ontwikkelingskansen voor elk kind in een warme en aangename leeromgeving”, aldus Sandrina Wittenberg, directeur GO! Basisschool De Iris.

Brede open school

De speelplaats met een zitput, tribune en luifel kan multi-functioneel ingezet worden voor evenementen. Zo kan de school de band met de buurt versterken. 

“De infrastructuur van het schooldomein en de speelplaats laat ons toe om onze ambities als open brede school te realiseren. Via de organisatie van diverse activiteiten zullen we samen met ouders, buurtbewoners en lokale organisaties kansrijke situaties creëren voor kinderen om zich te ontwikkelen tot weerbare, kritisch denkende burgers”, aldus nog Sandrina Wittenberg.

Een eerste deel van de speelplaats, het prachtige speelbos, werd al in het schooljaar 2017-2018 aangelegd. Hiervoor ontving het schoolbestuur een subsidie van 40.000 euro. De rest van de speelplaats zal omgetoverd worden in een volgende fase, te verwachten in 2021. De kostprijs hiervan is geraamd op 60.000 euro en de subsidieaanvraag is lopende. Indien dit alles wordt goedgekeurd, zal de school in totaal 100.000 euro ontvangen binnen het BuitenSpel-project. Op dit moment werden via dit subsidiekader al zo’n 110 speelplaatsen van Brusselse scholen vernieuwd.