Nieuws

Objectief debat over Brussel nu aangaan
Vandaag lichtte Sven Gatz, minister voor Brusselse Aangelegenheden, op de ministerraad de financiële stromen vanuit Vlaanderen naar Brussel toe. Vlaams Parlementslid Lionel Bajart is tevreden dat het debat over de Vlaamse investeringen in Brussel nu echt kan beginnen.

De cijfers die Gatz vrijgaf liggen in de lijn van de verwachtingen. Globaal gezien wordt de Brusselnorm gehaald, enkel binnen het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin is dat niet zo. Lionel Bajart: “Dat is op zich geen verrassing, toch zijn deze cijfers belangrijk. De laatste volledige cijfers over de investeringen van Vlaanderen in Brussel dateren van 2012. Het debat over de inspanningen voor Brussel kan nu met deze geupdate cijfers gefundeerd gevoerd worden.”

De Vlaamse overheid gebruikt de Brusselnorm voor de investeringen in de gemeenschapsvoorzieningen in Brussel. Die komt neer op een begrotingsnorm van 5% van de uitgaven aan de gemeenschapsbevoegdheden, die naar Brussel zouden moeten gaan. Globaal genomen halen de Vlaamse investeringen nu 5,08%, maar voor Welzijn, Gezondheid en Gezin is dat bijvoorbeeld maar 1,93%.

De aandachtspunten zijn volgens Bajart alvast duidelijk: “Het succesverhaal van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel betekent dat extra steun noodzakelijk zal zijn. Brussel is een internationaliserende en groeiende stad, de capaciteitsuitdagingen die daarmee gepaard gaan zijn dan ook niet gering. De inspanningen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie moeten dan ook door de Vlaamse Gemeenschap verder ondersteund worden.”

Verder dringt een diepgaand debat over Welzijn en Gezondheid zich op. Dat de Brusselnorm niet gehaald werd, heeft onder meer te maken met de zesde staatshervorming. Volgens Bajart mag dat echter geen uitvlucht worden en moet er meer aandacht besteed worden aan kinderopvang, zorg voor gehandicapten, woonzorg voor ouderen en investeringen in de brede welzijnssector.

Ook een debat over de Brusselnorm zélf moet volgens Bajart mogelijk zijn: “Omdat we nu beschikken over deze cijfers, kunnen we ook meer op de lange termijn werken. Daarbij moet onthouden worden dat de Brusselse bevolking een snellere groei kent dan de Vlaamse. De vraag moet gesteld worden of de huidige 5%-regel dan nog zal volstaan?