Nieuws

Ondertekening van de overeenkomst over de overdracht van de gronden van de RTBF en de VRT naar het Brussels Gewest
Vanmorgen ondertekenden Minister-President Rudi Vervoort, Minister van Financiën en Begroting Guy Vanhengel, Administrateur-Generaal van de RTBF Jean-Paul Philippot en CEO van de VRT Paul Lembrechts de overeenkomst met betrekking tot de overdracht van de gronden van de RTBF en de VRT naar het Brussels Gewest.

De ondertekening kadert in een breed geheel van initiatieven die de Reyers-Diamant-Meiser-wijk moeten herstructureren. Ze zullen een geleidelijke en kwalitatief hoogstaande transformatie bewerken van de Reyersomgeving die we vandaag kennen naar een nieuwe wijk met een open, creatieve, gemengde en levendige inslag.

De Brusselse Regering valideerde hiervoor al de krachtlijnen voor de uitvoering van het project Mediapark.brussels op de RTBF-VRT-site.

Dit project heeft de ambitie om rond de nieuwe gebouwen van de RTBF en de VRT een stadspark in te richten van 8 hectare groot. Het moet een open en aangename leefruimte worden met sterk toekomstgerichte en innoverende kwaliteiten die de wijk van bij het stedenbouwkundig en architecturaal ontwerp meekrijgt en die tot uiting zullen komen in de activiteiten die er tot ontwikkeling gaan komen, met in de onmiddellijke nabijheid talloze mediabedrijven  en creatieve ondernemingen die samen goed zijn voor vrijwel 5.000 werknemers.

« Mediapark.brussels is een project dat op grote schaal mensen bij elkaar gaat brengen. Het biedt een enorme meerwaarde voor Brussel en voor zijn burgers want het voorziet in veel meer dan alleen de nieuwe zetels van RTBF en VRT : er worden op termijn om en bij de 3.000 nieuwe woningen gebouwd voor ongeveer 6.000 nieuwe bewoners ; er komen buurtvoorzieningen en -diensten (kinderdagverblijf, school, winkels…) die tegemoetkomen aan de behoeften van de Brusselaars ter plaatse ; er wordt ruimte vrijgemaakt voor innoverende bedrijven met een groot jobpotentieel, hogescholen en openbare voorzieningen die een band hebben met de mediasector ; Het stadspark wordt de thuishaven van evenementen maar zal ook veel plaats laten voor wandelingen en recreatie », stelt Minister-President Rudi Vervoort.

 Volgens minister Guy Vanhengel is de ondertekening de bezegeling van de gehechtheid van VRT en RTBF aan het Brussels Gewest. "De mediasector is voor het Gewest een belangrijke economische groeipool. Maar media moeten ook kunnen werken in een optimale omgeving. De nieuwe Reyersomgeving biedt deze omgeving, met een open en aangename leefruimte. Bovendien is de ontwikkeling van de wijk een voorbeeld van samenwerking tussen publieke actoren. En de Reyerssite wordt een nieuwe toegangspoort tot Brussel, een landmark die voor de opwaardering van de hele buurt zal zorgen."