Nieuws

Brussel gaat meer aandacht aan tewerkstelling voor alleenstaande moeders besteden
De Brusselse Regering zal meer aandacht besteden aan de tewerkstellingskansen van alleenstaande moeders. Volksvertegenwoordigster Carla Dejonghe, tevens voorzitster van all1 vzw, de Belgische Belangenvereniging voor alleenwoners, heeft daar in het Brussels parlement op aangedrongen. Uit recent onderzoek van de Koning Boudewijnstichting en de ULB blijkt immers dat één op de tien van de alleenstaande moeders die voor hun zwangerschap een job hadden, die na hun bevalling voor langere tijd kwijt raken. Voor Carla Dejonghe is het daarom van belang dat er niet enkel aandacht gaat naar de zorg voor moeder en kind, maar dat er ook meer sociaaleconomische begeleiding komt voor jonge, alleenstaande moeders.

“Het probleem is complex,” zegt ze. “Het gaat hier immers niet enkel om zaken waar andere werkzoekenden ook mee geconfronteerd worden, maar ook en vooral om vrouwen met jonge kinderen die voor langere tijd uit het arbeidscircuit verdwijnen. Dat brengt dan allerhande problemen met zich mee van financiële aard, huisvestingsproblemen, maar bijvoorbeeld ook het noodgedwongen afbreken van opleidingen enzovoorts. Het helpt dus niet dat je dit probleem maar van één kant bekijkt.”

Dejonghe is blij dat de Brusselse regering besloten heeft om het probleem op te nemen in haar programma’s voor de komende jaren. De bevoegde minister van Tewerkstelling kondigde aan binnenkort met een aantal concrete acties op de proppen te komen om de situatie van alleenstaande ouders te verbeteren.

En natuurlijk moet men in dit dossier eveneens rekening houden met alleenstaande mannen, ook een vaak vergeten doelgroep.