Nieuws

Hermann-Debroux en Delta: burgerparticipatie van essentieel belang
Begin dit jaar liep het openbaar onderzoek rond het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO). Daarin stonden toekomstplannen voor Oudergem, zoals de herbestemming van het Hermann-Debroux-viaduct en de bestemming van de Deltasite. Zaken die een sterke impact zullen hebben op het hele Zuidoosten van Brussel. Wim Vanobberghen, Open Vld-voorzitter in Oudergem en Carla Dejonghe, Brussels parlementslid, volgen het dossier dan ook van nabij op.

“Het plan roept terecht vragen op bij de Oudergemnaars,” stelt Carla. “Zeker over woningbouw. Toch denken we dat mogelijke hoogbouw aan Delta nuchter bekeken moet worden.” Dejonghe publiceerde in 2008 al een studie rond nieuwe woonmogelijkheden op Delta en wees er toen op dat middenklassewoningen Oudergem nieuwe opbrengsten kunnen opleveren waarmee dan geïnvesteerd kan worden. “Nieuwe, kwaliteitsvolle en wat ruimere appartementen maken het mogelijk om de middenklasse in Brussel te houden,” vult Wim aan. “De nabijheid van treinstation en metro Delta maken vlot woon-werkverkeer immers mogelijk. Woningbouw op Delta moet voor ons wel absoluut gepaard gaan met aandacht voor meer of grotere scholen, crèches en andere voorzieningen.”

Een voornaam punt blijft ook het verdwijnen van het Hermann-Debroux-viaduct. Volgens Carla kan dit alleen als de mobiliteitsalternatieven voorhanden zijn. “Dat betekent dus dat het GEN er moet liggen met parkings bij de treinstations langs de as Brussel-Namen, dat er een overstapparking met snelle verbinding naar de metro komt, net als aantrekkelijkere fietsverbindingen tussen Oudergem en Overijse/Hoeilaart.” Om te weten hoe de wijk rond het viaduct er uit zou zien, zal een richtschema uitgewerkt worden. Net zoals bij het GPDO zal men ook hier commentaar op kunnen geven.

Communicatie van essentieel belang

Dit dossier maakt volgens Wim alvast één zaak duidelijk. “Het is van essentieel belang dat de gemeente op een correcte manier de nodige burgerparticipatie organiseert. Hoewel de informatiesessies met inwoners een goede zaak waren, was de voorgaande enquête toch te sturend. Er mocht trouwens best wat meer aandacht gaan naar de twee- en zelfs meertaligheid ervan,” zegt Wim. “Participatie vervalt dan al snel in mobilisatie voor een bepaalde politieke agenda en dat is niet goed voor ingrijpende dossiers zoals dit.”

Wim suggereert dan ook dat de gemeente best een tweetalig en officieel Facebook- en Twitterkanaal opricht. Mede dankzij Samen is er intussen een applicatie die notificaties uitstuurt rond verkeerscontroles. “Dat moet een aanzet zijn. De app zou nog uitgebreid moeten worden om meer en diversere informatie uit te wisselen met inwoners.  Dan kan je nadien ook meer feedback van hen vragen om zo tot meer burgerparticipatie te komen. Naast de bestaande kanalen, is dit duidelijk wel iets waar men werk van moet maken. Buurgemeente Etterbeek geeft alvast het goede voorbeeld met de recente lancering van Fluicity. Via deze website en app kunnen inwoners rechtstreeks communiceren met de gemeent­ediensten en hun mening geven over projecten.”