Nieuws

René Coppens: “Wettelijk kader voor neutrale afscheidsruimten is een feit!”
De commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels parlement heeft op dinsdag 16 oktober unaniem een nieuwe ordonnantie op de begraafplaatsen en de lijkbezorging goedgekeurd. De ordonnantie voorziet onder meer in een wettelijk kader voor neutrale afscheidsruimten. “Onze jarenlange inspanningen werpen eindelijk vruchten af”, aldus Brussels parlementslid René Coppens. Open Vld Brussel is al jaren pleitbezorger van meer neutrale afscheidsruimten in het gewest.

 

De nieuwe ordonnantie op de begraafplaatsen en de lijkbezorging voorziet in een artikel dat de Brusselse gemeenten de mogelijkheid geeft om een neutrale afscheidsruimte, bestemd voor niet-kerkelijke uitvaartplechtigheden, ter beschikking te stellen. Een gemeente kan hiervoor ook samenwerken met aangrenzende gemeenten. “Een belangrijk signaal van erkenning ten opzichte van de levensbeschouwelijke diversiteit in de grootstad”, aldus Brussels volksvertegenwoordiger René Coppens.

 

René Coppens: “Brussel is een miljoenenstad met een bevolking die steeds ouder wordt en op levensbeschouwelijk vlak superdivers is. Gelet op de enorme toename van het inwonersaantal, de filosofische diversiteit en de beperkte mobiliteit van ouderen, zou er eigenlijk in elke gemeente een neutrale afscheidsruimte moeten zijn.”

René Coppens heeft de minister-president gevraagd om ervoor te zorgen dat meer Brusselse gemeenten een neutrale afscheidsruimte ter beschikking stellen.