Nieuws

Raad VGC keurt beleidsverklaring goed
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie trapte vandaag het nieuwe politieke jaar af met de bespreking van de beleidsverklaring van het College. Traditiegetrouw sprak de voorzitter van de Raad, Carla Dejonghe, de aanwezigen toe aan het begin van de openingszitting. U leest het hier na.

Beste collega’s,

Van harte bedankt voor het vernieuwde vertrouwen. 

Ik hoop dat iedereen van een verkwikkende vakantie genoten heeft om weer vol enthousiasme aan dit politieke werkjaar te beginnen.

Elk politiek jaar heeft haar bijzonderheden en ook dit jaar zal dat niet anders zijn. Rond deze periode volgend jaar zitten we immers volop in de aanloopperiode naar de gemeenteraadsverkiezingen.

De politiek in het algemeen en vooral dan de Brusselse politiek heeft de afgelopen maanden een aantal klappen gekregen. Door die gebeurtenissen hebben tal van mensen zich vragen gesteld en is hun vertrouwen in politici naar een dieptepunt gezakt. Ik denk echter dat we genoeg idealisme en verantwoordelijkheidszin hebben om er samen voor te zorgen dat we dat negatieve beeld in de komende periode kunnen omkeren. Dit kan zeker in de Vlaamse Gemeenschapscommissie, aangezien ze door haar bevoegdheden dicht bij de mensen staat.

Onze raadsleden en collegeleden zitten niet in hun ivoren toren, maar zijn vaak op het terrein. Vorig jaar legden we zo tal van werkbezoeken af: Kasterlinden, Bruzz, … om er maar enkele te noemen. Ook de commissies gingen in onze buurlanden een aantal interessante projecten bekijken.

Wat het werk in de Raad zelf betreft, hoop ik dat dit politieke jaar veel boeiende discussies zal opleveren, als verlengstuk van concrete acties. De werking en de projecten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn van toenemend belang voor Brussel en het is essentieel dat we daar onze parlementaire schouders onder zetten. 

De spelregels van de Raad zijn intussen gekend en het is mijn taak om ze te laten naleven. En bedenk: de camera ziet u!

Naar goede gewoonte staat deze eerste zitting in het teken van de beleidsverklaring. Meer dan genoeg stof voor discussie dus. Laten we meteen van start gaan. Ik wens jullie een fijn werkjaar toe! 

Carla Dejonghe

Voorzitter van de Raad van de VGC