Nieuws

Onduidelijkheid troef over toekomst Nederlandstalige gemeenteschool
De kleutertjes van de Nederlandstalige afdeling van het Centrumschooltje in de Charles Thielemanslaan, beginnen met veel vraagtekens aan het nieuwe schooljaar. De gemeente zou immers besloten hebben om de Franstalige gemeentelijke crèche uit te breiden met 25 plaatsen. Daarvoor moet het Nederlandstalige schooltje naar een andere locatie uitwijken. Welke dat zou zijn en wanneer dat zou gebeuren is echter nog niet duidelijk. De ouders maken zich zorgen.

Momenteel zijn er zo’n vijftigtal kleutertjes ingeschreven in de Centrumschool, een wijkafdeling van de gemeentelijke basisschool Mooi-Bos. De gemeente heeft onduidelijke plannen met hen. Enkele dagen voor de zomervakantie werden de ouders op de hoogte gebracht van het feit dat er waarschijnlijk een verhuis aan zou komen. De lokalen waar ze nu in zitten, zouden gebruikt worden om de Franstalige crèche uit te breiden. Waarom het schooltje baan moet ruimen voor de crèche, is onduidelijk. Het is niet de eerste keer dat dit voorstel op tafel ligt, maar het werd altijd door de Nederlandstalige schepenen van dienst tegengehouden. 

Aanvankelijk werd er geopperd om de 50 kindjes onder te brengen in containerklasjes op de site van gemeenteschool Mooi-Bos; zo’n 4 kilometer verderop, aan de andere kant van de Tervurenlaan. Daarvoor bestonden echter bijzonder veel bezwaren, in eerste instantie natuurlijk de afstand voor de ouders. Bovendien werd er vergeten dat 50 kleutertjes ook nog eens speelruimte nodig hebben en dat er voor hen plaats voorzien moest worden in de refter… Daarom lanceerde het gemeentebestuur nu de piste om de school onder te brengen in containers op een terreintje naast de Colruyt in de Centrumwijk. Of dat daadwerkelijk haalbaar is, is echter nog niet duidelijk. 

De manier waarop de gemeente dit dossier beheert en erover communiceert, zorgt logischerwijze voor de nodige wrevel bij de ouders. Die hadden zelf al de handen uit de mouwen gestoken om de lokaaltjes op te knappen, omdat de gemeente naliet dat te doen. Zij weten intussen niet wat er met hun kinderen en hun schooltje zal gebeuren. Zullen de kindjes hun kleuteronderwijs nog wel in de Centrumschool kunnen afwerken? En waar moeten ze naartoe indien dat niet zo is? Momenteel staan er zowat 100 kinderen op de wachtlijst voor een plaats in het Nederlandstalig onderwijs in Sint-Pieters-Woluwe. De andere kleuterscholen in de buurt zitten intussen allemaal stampvol. 

Het plaatsen van containerklasjes is bovendien aan strikte regels onderworpen in Brussel. Ze moeten gepaard gaan met een plan voor de uitbouw op lange termijn van vaste schoolinfrastructuur en een uitbreiding van de capaciteit. Gezien hun demarches in dit dossier, valt het te betwijfelen of de gemeente hiervoor al de nodige plannen voorzien heeft.