Nieuws

Carla Dejonghe op internationale conferentie over politieke participatie van vrouwen
Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag nam Brussels parlementslid Carla Dejonghe op 7 maart 2018 deel aan de conferentie “Vrouwen en lokaal bestuur”, georganiseerd door o.a. de Raad van Europa in Yerevan (Armenië). De liberale politica onderstreepte er het belang van politieke participatie van vrouwen en lichtte de Belgische situatie toe. Zo is het exact 70 jaar geleden dat vrouwen in België stemrecht kregen.

Enkele dagen voor de conferentie verscheen er nog een masterproef van een VUB-student politicologie waaruit blijkt dat de man nog steeds het lokale niveau domineert. In Vlaanderen zijn er slechts 14% vrouwelijke burgemeesters. In de 19 Brusselse gemeentes, is er slechts één, de burgemeester van Elsene.

Sinds de jaren 1980 werden er wetgevende initiatieven genomen om vrouwen meer kansen te geven in de politiek. Vanaf 1994 kwam alles in een stroomversnelling met de wet Smet-Tobback die de politieke partijen verbood om kandidatenlijsten samen te stellen met meer dan 2/3 van de kandidaten van hetzelfde geslacht. Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement keurde in 2016 een ordonnantie goed dat de partijen verplicht om bij de Brusselse gemeenteraadsverkiezingen in 2018 evenveel mannelijke, als vrouwelijke kandidaten op de kieslijsten te plaatsen, in afwisselende volgorde.

De politieke participatie van vrouwen is de afgelopen jaren gestaag gestegen en zal nog verder toenemen, maar pariteit op alle niveaus is nog lang niet bereikt. Er is vooral nog een kloof als men kijkt naar de belangrijkste politieke functies. Ondanks de pariteit in het parlement, zijn er opmerkelijk minder vrouwen aanwezig op het uitvoerende niveau. Alleen de Brusselse regering heeft een man-vrouw pariteit. Desalniettemin, sinds de oprichting in 1989, werd de Brusselse regering steeds geleid door een mannelijke minister-president. Hetzelfde geldt voor de Federale en Vlaamse regering …

Carla Dejonghe vertelde in Yerevan ook over haar eigen ervaringen als politica. U vindt hier een kort verslag terug.