Nieuws

Open Vld Brussel pleit voor verplichte inburgering in Brussel
Open Vld lag met toenmalig Vlaams minister Marino Keulen aan de basis van het inburgeringsverhaal in Vlaanderen. In 2008 diende de Open Vld-fractie -samen met cdH- ook in Brussel een voorstel in voor inburgering. Dit voorstel werd sindsdien meerdere keren op tafel gelegd. Er kwam echter nooit een consensus zodat de voorstellen van de Vlaamse liberalen op de lange baan werden geschoven.

De Brusselse Open Vld bleef al die tijd op dezelfde nagel kloppen en lag mee aan het voornemen in het huidig bestuursakkoord van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) om inburgering ook in Brussel te verplichten. In het najaar, bij de begrotingsopmaak 2016, werd duidelijk dat het college van de GGC een versnelling hoger zal schakelen. De GGC wil nieuwkomers in Brussel verplichten om een inburgeringstraject bij de Vlaamse Gemeenschap of de Franstalige Gemeenschapscommissie te volgen. Het College zal hiervoor een ordonnantie uitwerken en samenwerkingsakkoorden  afsluiten met de Vlaamse en Franse Gemeenschap.

Brussels parlementslid voor Open Vld Khadija Zamouri interpelleerde hierover het in de GGC bevoegd collegelid Pascal Smet. “Voor mij is inburgering in de eerste plaats een verhaal van kansen geven aan nieuwkomers. Zelf ben ik in België geboren, kort nadat mijn ouders vanuit Marokko naar België migreerden. Ik ben  ervan overtuigd dat het integratieproces van veel Belgen met andere oorsprong  vandaag verder zou staan als de generatie van mijn ouders in die jaren dezelfde kansen zouden hebben gekregen die vandaag in het inburgeringstraject worden aangeboden”, aldus Zamouri.

Ze feliciteerde de collegeleden Pascal Smet en diens Franstalige tegenhanger Céline Frémault met de voortgang die dit najaar gemaakt werd. “Het feit dat de verplichte inburgering in Brussel nauw zal aansluiten met de reeds bestaande systemen van de Vlaamse en Franse Gemeenschap  is een goede zaak. Ik vraag dan ook dat bij de verdere implementatie van de inburgering in Brussel, de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie én de Franstalige Gemeenschapscommissie nauw betrokken worden”, benadrukt Zamouri. Het parlementslid hoopt dat de verplichte inburgering in Brussel vanaf 2017 een feit zal zijn.