Nieuws

Samenwerkingscommissie bespreekt de financiering van Brussel
Carla Dejonghe en Jan Peumans zaten op 9 mei 2018 een gezamenlijke zitting voor van de samenwerkingscommissie van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Verenigde Commissies Brussel en Samenwerking van het Vlaams Parlement. Het onderwerp was de bespreking van het Rapport 2017 van de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB) over de financiële stromen van de Vlaamse Gemeenschap naar Brussel. 

De covoorzitters van de GACB, respectievelijk Jeroen Windey, administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur, en Eric Verrept, leidend ambtenaar van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, lichtten het rapport toe. Daarna volgde een gedachtewisseling tussen de parlementsleden.