Nieuws

Carla Dejonghe: Open Vld wil een mobiliteitsbeleid dat niet aan de gewestgrenzen stopt
Brussels Parlement keurt vandaag voorstel goed om via “Metropolitane gemeenschap” concrete projecten uit te werken om de mobiliteit tussen rand en stad te verbeteren

Het Brussels Parlement keurt in haar plenaire vergadering van vandaag een voorstel van resolutie goed van Open Vld-volksvertegenwoordigster Carla Dejonghe. Het voorstel wil de mobiliteit in en rond Brussel verbeteren door concrete samenwerkingsprojecten te stimuleren tussen de Brusselse, Vlaamse en federale openbaar vervoersmaatschappijen en de mobiliteitsadministraties. Het wil daarmee meteen ook een concrete invulling geven aan de Metropolitane Gemeenschap, die voortvloeide uit het Vlinderakkoord.
Carla Dejonghe: “De Metropolitane Gemeenschap werd in 2012 opgericht om de gezamenlijke problemen en uitdagingen van Brussel én de rand aan te pakken. Het grootste daarvan is ongetwijfeld de mobiliteit in de regio. Zes jaar later zijn we op dat vlak nauwelijks opgeschoten en blijven concrete projecten uit! Intussen breken ons land en onze regio wel dagdagelijks alle mogelijke filerecords. Dat kan alleen maar aangepakt worden door het Brusselse en Vlaamse mobiliteitsbeleid letterlijk in elkaar over te laten vloeien. En vooral dan door het openbaar vervoer van en naar Brussel op het grondgebied van de oude provincie Brabant véél aantrekkelijker te maken voor pendelaars. Dat gebeurt nu niet. Elk concreet samenwerkingsproject verzandt meteen in communautaire kortzichtigheid.”

Weg van het communautaire, op weg naar het praktische
Concreet wil het voorstel daarom de MIVB en MOBIEL Brussel de sleutels in handen geven om samen met hun Vlaamse en federale zustermaatschappijen rond de tafel te gaan zitten en een aantal concrete projecten voor te bereiden, o.a. rond:

  • tariefintegratie
  • gedeelde reizigersinformatie
  • aanleg van vaste openbaar vervoersverbindingen (tram en metro)
  • de verdere uitbouw van fietssnelwegen
  • aanleg ontradingsparkings
  • de versnelde uitbouw van het Gewestelijk Expressnet

Carla Dejonghe hoopt dat het voorstel in Vlaanderen overgenomen wordt en dat de broodnodige vooruitgang geboekt kan worden: “Laat de technici erop los! Iedereen beseft dat het zo niet verder kan! Vanuit een samenwerking op technisch en operationeel vlak rond pakweg de aanleg van een ontradingsparking, kan je langzaam vorm geven aan een echt geïntegreerd mobiliteitsbeleid in de zone in en rond Brussel. En dat heeft Brussel, maar ook Brabant héél dringend nodig.”