Nieuws

Een liberaal verhaal over een open stad
Vandaag hield Open Vld Brussel, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 haar congres. Onder de titel Een liberaal verhaal over een open stad stelde Open Vld Brussel aan de hand van acht verhalen voor wat er vanuit het beleid de voorbije jaren al werd gerealiseerd en hoe de Vlaamse liberalen in Brussel de toekomst van hun gewest zien. Open Vld Brussel gaat in alle de 19 gemeenten met kandidaten naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Open Vld is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dus de partij die het best verankerd is in elk van de 19 gemeenten. De Vlaamse liberalen in Brussel gaan dan ook resoluut voor de consolidatie en de versterking van die positie, en dit voor de Nederlandstalige Brusselaars in alle gemeenten, en voor elke Brusselaar die een open, veilige en propere stad wil, met kansen voor iedereen.

Het bestuursniveau van de 19 gemeenten en het gewest geraken steeds meer verweven. Daarom wierp tijdens het congres, Open Vld Brussel ook al een blik vooruit, voorbij 14 oktober 2018, richting de regionale verkiezingen van 26 mei 2019.

In alle gemeenten Open Vld-kandidaten!

Open Vld heeft kandidaten op de lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen in “alle” de 19 Brusselse gemeenten. Elk van de 19 Open Vld-afdelingen hebben tevens een lokaal verkiezingsprogramma klaar.

Liberalen maken het verschil

Op het congres zette Open Vld een liberaal verhaal neer over een open stad, in de vorm van tal van nieuwe uitdagingen waardoor de Vlaamse liberalen in Brussel wel echt het verschil maken.

Als bestuurspartij kan Open Vld Brussel in het bestuur van het gewest en in tal van gemeenten een sterk palmares voorleggen, denk maar aan de fiscale hervorming waardoor de Brusselaars het minst belastingen betalen in België, aan de gewestbegrotingen in evenwicht, aan de enorme investeringen en de capaciteitsuitbreiding van het Nederlandstalig onderwijs, denk aan de investeringen van de Vlaamse overheid in Brusselse gerenomeerde cultuurhuizen en de Vlaamse gemeenschapscentra in de gemeenten, denk aan de opwaardering van de openbare ruimten zoals in de Stad Brussel, of het inzetten op beter openbaar vervoer door de verdere ontwikkeling van de metro, gekaderd in de bredere Brusselse/Brabantse Metropolitane Regio.

Volgende belangrijkse programmapunten werden tijdens het congres toegelicht:

1.     Een veilige stad door een centraal aangestuurd veiligheidsbeleid en één politiezone.

2.     Maximumtolerantie voor diversiteit; zerotolerantie voor onveiligheid. Dit doet een stad leven.

3.     Blauwe fiscaliteit voor de Brusselaar door nog maar eens een belastingverlaging door te voeren. Brussel is al het gewest met de laagste personenbelasting, maar Open Vld Brussel wil verder gaan meteen tweede verlaging van de opcentiemen op de personenbelasting. Groene fiscaliteit wordt ingevoerd door de verkeersbelasting op het bezit van auto’s om te vormen naar een belasting op het gebruik ervan.

4.     “We investeren en we blijven investeren”, zo luidt het. In de hardware van de stad: in metro en fietspaden, in de integratie van het Brusselse NMBS-netwerk in het MIVB-aanbod. In de software van de stad: in onderwijs en cultuur, in scholen en cultuurhuizen, in onderwijzers en kunstenaars.

Open Vld Brussel schrijft haar liberale stadsvisie al meer dan twintig jaar uit. Open Vld Brussel past ook voor de toekomst voor het “Brussel bashen”, en kiest resoluut voor het bouwen aan een nog beter Brussel. Open Vld Brussel is niet blind, maar blauw: niet blind voor de grootstedelijke problemen, maar blauw, met een langetermijnvisie, die vanuit een liberale reflex de problemen en uitdagingen aanpakt.
https://openvldbrussel.be/pdf/1464_nl.pdf