Nieuws

René Coppens: brief aan de Ganshorenaars
SAMEN VOOR GANSHOREN

 

Beste Ganshorenaar,

 

Op 14 oktober 2018 begeeft U zich opnieuw naar het stemlokaal om uw lokale bestuurders te verkiezen.

Als geboren en getogen Ganshorenaar ben ik reeds vele jaren actief in de politiek en in het sociaal-culturele leven van onze gemeente.


Momenteel maak ik deel uit van het gemeentebestuur als schepen van Financiën, Nederlandse Cultuur en Nederlandstalige Jeugd. Ook in de toekomst wens ik lokaal de grootst mogelijke verantwoor­delijkheid op mij te nemen.


Mijn programma is duidelijk: ik wil mij inzetten voor een solidaire, gezellige en veilige gemeente. Kortom, een gemeente waar het aangenaam om leven is.


Daarbij gaat mijn aandacht voornamelijk naar:

·         het behoud van het gezond financieel beheer van de gemeente zonder belastingverhoging;

·         het waarborgen van veilige straten en buurten;

·         de verdere modernisering van het OCMW-rusthuis;

·         een integraal en kwalitatief lokaal cultuurbeleid;

·         het behoud van een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Om dit programma te realiseren, sta ik op plaats 2 van de Lijst Ensemble-Samen, getrokken door Michèle Carthé.

In het verleden heb ik mij steeds ten dienste gesteld van U. Ook in de toekomst zal U op mij een beroep kunnen doen. Voelt U wel iets voor het eigenzinnig en veelvoudig engagement dat het mijne is? Dan vraag ik U beleefd uw voorkeurstem aan mij te willen geven.

Bij voorbaat dank voor uw vertrouwen en steun,


René Coppens

2e plaats Lijst Ensemble-Samen


P.S. Elke stem telt. Mag ik daarom op 14 oktober op uw steun rekenen?