Nieuws

Open MR Sint-Pieters-Woluwe: Concrete projecten voor de gemeente van morgen
Open Vld en MR zitten sinds 2012 in de oppositie (ondanks het feit dat ze de grootste partij vormden met 14 zetels, ver voor de CDH met 9 zetels), maar willen terug verantwoordelijk zijn voor het beleid van Sint-Pieters-Woluwe. De partijen trekken naar de verkiezingen onder de noemer “Open MR”. De lijst bevat dus kandidaten van MR en Open Vld, maar ook Europese en onafhankelijke kandidaten.

Naast liberale fundamenten zoals veiligheid, belastingverlaging, netheid, het ondersteunen van de handel en goed bestuur, heeft Open MR ambitieuze projecten voor de volgende legislatuur. “Deze beantwoorden aan de noden van onze burgers vandaag en aan de uitdagingen van morgen”, verduidelijkt Alexia Bertrand, lijsttrekker en kandidaat-burgemeester.

Een sterke lijst met ervaring en vernieuwing

Lijsttrekker is Alexia Bertrand, 39 jaar, momenteel kabinetschef van Didier Reynders en al meer dan 30 jaar met de gemeente verbonden. Als zij het vertrouwen van de inwoners krijgt, zal zij zich voltijds engageren als burgemeester.

Aan haar zijde staan gemeenteraadsleden Tanguy Verheyen (2de plaats), vicevoorzitter van de nationale jeunes MR en actief in de privésector, Anne-Charlotte d'Ursel (3de plaats), fractievoorzitter in de gemeenteraad, Brussels parlementslid en oud-schepen, Aymeric de Lamotte (4de plaats), advocaat en Carla Dejonghe (5de plaats), Brussels parlementslid Open Vld en oud-schepen, 3de generatie Dejonghe die zetelt in onze gemeente.

Lijstduwer is Willem Draps, oud-burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe en Brussels parlementslid, gepassioneerd door Mobiliteit en Urbanisme en met een diepgaande kennis van de gemeente. Hij stelt zijn expertise ten dienste van de lijst en geeft de fakkel door aan de volgende generatie.

Volgende uittredende gemeente- en OCMW-raadsleden stellen zich opnieuw kandidaat:

 • Christine Sallé (7de plaats) et Odile Callebaut (11de plaats), beiden zijn als leerkrachten gepassioneerd door Onderwijs en Jeugd
 • Muriel Godhaird (9de plaats), met haar grote ervaring in het sociale en financiële domein als OCMW-ontvanger

Bekende gezichten:

 • Etienne Dujardin (6de plaats), die zich een naam gemaakt heeft door zijn vele kronieken in de pers de afgelopen jaren
 • Laurent de Spirlet (8de plaats), reeds kandidaat op gewestelijk niveau en actief in de immobiliën
 • Jenny Van Hoeymissen (23ste plaats), oprichtster van de handelaarsvereniging van Mooi-Bos en actieve inwoonster die ten strijde trekt tegen de megalomane bouwplannen aan het terrein Witte Vrouwen
 • Isabelle Kempeneers (13de plaats), oud-gemeenteraad en OCMW-lid in Elsene sinds 2007 en die gekozen heeft voor SPW

Nieuwe gezichten die zich voor het eerst kandidaat stellen:

 • Antonio Mastrogiovanni (10de plaats), bekende restaurateur in Sint-Pieters-Woluwe
 • Thierry Vincent, chemicus die dol is op het digitale en welgekend is in de hockeywereld
 • Alpha Balde, oud-gérant van de Carrefour op het Dumonplein
 • Philippe de Wouters, ondernemer en fervent fietser
 • Aline Everard, bekend en gewaardeerd in het verenigingsleven
 • Catherine de Buck, perfect tweetalige onderneemster die administratieve oplossingen aanbiedt aan zelfstandigen
 • Alain van Steensel, voormalig directeur van het sportcentrum Sportcity
 • Stephan Swalus, voormalig verantwoordelijke voor Netheid in de gemeente
 • Nathalie Minner, verdedigster van de Brusselse folklore en de Centrumwijk
 • Luc Verfaillie, die het oudste café van de gemeente, Le Stanje, uitbaat
 • François d'Adesky, die met succes burgerresoluties aanbracht in het Brussels en Federaal parlement
 • Michael Bouquet, gepassioneerd door Energie, werkt op het kabinet van de minister van Energie
 • Pascale Carels, die de Carels traditie in de gemeente verderzet
 • Ana-Cristina Costea, Roemeense kandidate
 • Jean-Pierre Antoine, een Stokkelaar in hart en nieren
 • Olivia Casterman, de jongste kandidate (21 jaar), studente bedrijfsmanagement

Een project voor onze gemeente

Open MR is reeds erg actief binnen volgende onderwerpen:

 • Het onderhoud en de netheid van de publieke ruimtes,
 • Het goed beheer van de overheidsfinanciën,
 • Het ondersteunen van de handelszaken,
 • Een vloeiende mobiliteit,
 • Het verdedigen van de inwoners van de Witte Vrouwenwijk in hun verzet tegen het bouwen van 500 woningen, zoals aangekondigd door de Brusselse huisvestingsmaatschappij.

Daarnaast zet Open MR in op een aantal specifieke thema’s die een toekomstvisie aan Sint-Pieters-Woluwe geven.

Het doel is om zich te concentreren op een langetermijnvisie. “Met de #EtSiOnRêvait?/#EnWatAls? dromen we van een gemeente die klaarstaat om de uitdagingen waarvoor ze staat aan te gaan, onder meer op het vlak van milieu, demografie, gezondheid en onderwijs”, onderstreept Carla Dejonghe.

In deze context schuift Open MR een aantal grote projecten voor de volgende legislatuur naar voor.

1. Een gemengd burgerondersteuningsplatform

Tegen 2025 zal het aantal adolescenten en senioren fors toenemen. Vier generaties, elk met hun eigen noden, leven vandaag naast elkaar. Open MR wil inwoners helpen die zich ontfermen over oudere personen die hun autonomie verliezen. Het gaat dan onder andere om het oprichten van een gecentraliseerde onthaalplek waar specialisten advies en oplossingen op maat voorstellen. Dit platform zal in twee richtingen werken. De jongeren kunnen kleine diensten aanbieden aan de

ouderen, die op hun beurt een luisterend oor en raadgever kunnen zijn. Het doel is het sociale weefsel in onze gemeente te consolideren en een sociale mix te creëren op alle niveaus.

2. Een intelligente openbare verlichting voor de hele gemeente

Het gaat om een openbare verlichting die niet aangaat wanneer dat niet nodig is of bushaltes die verlicht worden door zonnepanelen. Dit zal een energiebesparing tot 80% opleveren met een grote ecologische impact.

3. Een renovatie van het sportcentrum

Sportcity biedt de Woluwenaren fantastische sportinfrastructuur aan, maar een renovatie van de infrastructuur dringt zich op. Open MR wil de tribune en atletiekpiste renoveren en een fitnesszaal installeren. Er is ook het plan om een kinderopvangsysteem en een online reservatiesysteem te creëren.

4. Buurtinformatienetwerken (BIN)

Wijkinitiatieven moeten ondersteund worden en middelen krijgen om zich te ontwikkelen zodat Sint-Pieters-Woluwe de hartelijkste gemeente van Brussel wordt: een doel waarvoor de BIN een ideaal instrument zijn. Open MR is ervan overtuigd dat een toename van het aantal BIN het sociaal weefsel van onze gemeente kan versterken.

5. Meer mogelijkheden voor immersieonderwijs in onze scholen

In het Brussels Gewest is meertaligheid cruciaal. Met het oog op het aanleren van talen geldt “hoe jonger hoe beter”. Open MR wil een groter aanbod aan immersieonderwijs in alle gemeentescholen.

Een campagne van voorstellen

“We starten een positieve campagne, gericht op de toekomst van onze gemeente. We gaan ook verder blijven luisteren naar de inwoners, want samen dromen we van een groots Sint-Pieters-Woluwe”, besluit Alexia Bertrand.

Er resten ons nog zo’n 4 maanden tot aan de verkiezingen van 14 oktober. Een kostbare tijd die Open MR Sint-Pieters-Woluwe zal aanwenden om de Woluwenaren te overtuigen om te kiezen voor de beste ploeg om hun gemeente te beheren.