Nieuws

Mensen met een beperking te gast in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
De Verenigde Naties hebben 3 december uitgeroepen tot de 'Internationale Dag voor Mensen met een Beperking'. De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (RVG) biedt die dag een rondleiding aan mindervalide mensen aan. Pieter Cilissen, paralympisch boccia-atleet, zal de rondleiding alvast bijwonen en ook een aantal rolstoelgebruikers met hun assistentiehond zegden toe.

Brussels parlementslid en RVG-voorzitter Carla Dejonghe, die zich zelf al jaren inzet als gastgezin voor assistentiehonden in opleiding, staat aan de basis van het initiatief en zal de rondleiding meevolgen.

Carla Dejonghe: “Het is heel belangrijk om de discussie over gelijke kansen voor mensen met een beperking hoog op de politieke agenda te houden. In die context pleitte ik deze zomer via een parlementaire vraag voor een grote sensibiliseringscampagne rond de toegankelijkheid van assistentiehonden. Sinds 2008 zijn de honden wettelijk overal welkom. De reglementering is een decennium oud, maar is nog steeds te weinig gekend bij onder meer handelaars en personeelsleden. Nochtans verhogen assistentiehonden de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mindervalide mensen enorm. Ik vind het fijn dat we deze rondleiding voor hen kunnen verzorgen. Ze zijn in ons parlement - met hond – meer dan welkom. Laat ons het goede voorbeeld geven op deze internationale dag.

Er is vooral nog veel werk nodig op het terrein zelf. Zowel handelaars en personeelsleden als klanten en bezoekers reageren wel eens verrast of zelfs negatief op de aanwezigheid van assistentiehonden in publieke ruimtes. Nochtans kunnen deze perfect getrainde honden de zelfredzaamheid van mensen met een beperking aanzienlijk vergroten en vormen ze geen enkel gevaar. Het is dan ook belangrijk om hierrond te sensibiliseren.