Nieuws

Studiebezoek aan Düsseldorf
Op 13 februari 2019 bracht een delegatie van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, voorgezeten door Carla Dejonghe, een studiebezoek aan Düsseldorf. De raadsleden gingen er onder meer een kijkje nemen in een basisschool die extra aandacht besteedt aan taalondersteuning vanwege de groeiende diversiteit onder de leerlingen. Zo’n 85% van de leerlingen heeft namelijk een migratieachtergrond. Nadien stond er een bezoek aan het parlement van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen op het programma en werd het onderwijssysteem van de deelstaat besproken. De dag eindigde met een bezoek aan een kinderopvang. Kortom, een bijzonder leerrijke uitstap.

De delegatie bestond uit: mevrouw Carla Dejonghe, raadsvoorzitter, de heer Bruno De Lille, mevrouw Khadija Zamouri, mevrouw Liesbet Dhaene, de heer Fouad Ahidar, de heer Paul Delva, mevrouw Hannelore Goeman en de heer Arnaud Verstraete.