Nieuws

Roodgroene meerderheid in stad Brussel laat anderen de rekening betalen
De MR-Vld-fractie ziet weinig ambitie in de eerste begroting die het nieuwe bestuur van de stad Brussel voorstelt op de gemeenteraad van 11 maart. Het nieuwe roodgroene college verhoogt de uitgaven van de stad Brussel met bijna 17 miljoen euro. Deze extra uitgave gaat integraal naar administratie en bijkomend gemeentepersoneel. “Wie dat zal betalen?”, vragen de liberale fractievoorzitters Els Ampe (Open Vld) en David Weytsman (MR) zich af. De Brusselaars en de andere overheden, zo blijkt uit de cijfers. "Socialisme in zijn meest pure vorm: de anderen betalen de rekening van een vettere overheid”, aldus gemeenteraadslid Els Ampe (Open Vld).

De meeruitgave van 16,8 miljoen euro wordt niet geïnvesteerd in groene ruimten, extra voet- of fietspaden of het onderhoud van gebouwen. Voor openbare gezondheid en hygiëne daalt het budget met bijna 9%, voor groene ruimten en ruimtelijke ordening met 31%. “Er is geen enkele ambitie om te investeren in het groene karakter van en de leefbaarheid in de wijken, noch in het onderhoud van infrastructuur voor de Brusselaars”, aldus Els Ampe.

Voor de extra inkomsten rekent de meerderheid op 5,4 miljoen euro uit fiscaliteit, te weten zogezegde extra inkomsten die de Brusselaars aan opcentiemen op onroerende voorheffing en personenbelasting zullen betalen. Daarnaast klopt de stad Brussel aan bij de federale en regionale overheid. Bij die andere overheden moet 5,9 miljoen euro bijeen gebedeld worden, waarvan het grootste deel bij de federale overheid.

“De liberalen zijn nog maar net het stadhuis uitgezet of de overheid vreet zich vol op kosten van de belastingbetaler”, zegt Els Ampe (Open Vld). De uitgaven voor eigen administratie en personeel stijgen van 122 naar 139,5 miljoen euro. Het totaalbudget van de stad Brussel komt daarmee op 829 miljoen euro per jaar.