Nieuws

Klachtprocedure bij weigering van assistentiehonden wordt eenvoudiger in Brussel
Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement keurde vandaag een voorstel van ordonnantie goed, van de hand van parlementslid Carla Dejonghe (Open Vld). De ordonnantie maakt het voortaan eenvoudiger voor mensen met een assistentiehond om een klacht in te dienen wanneer hun hond de toegang geweigerd wordt tot openbare plaatsen; zoals winkels, restaurants of cafés.

De aanpassing komt er nadat Carla Dejonghe en rolstoelpatiënte Katherine Sokal samen een ijsje wilden gaan eten en Katherines assistentiehond de toegang werd geweigerd in een horecazaak. De Brusselse wetgeving schrijft nochtans voor dat assistentiehonden (en assistentiehonden in opleiding) overal toegelaten moeten worden. De rolstoelpatiënte diende daarop een klacht in, waarop het ijssalon veroordeeld werd tot het betalen van een boete. Uit een antwoord op een parlementaire vraag van Dejonghe bleek echter dat slechts weinig benadeelden effectief overgaan tot het indienen van een klacht.

“Voor een stuk heeft dat te maken met het feit dat mensen niet weten waar ze juist een klacht kunnen indienen,” zegt Dejonghe. “Met deze ordonnantie zal dat voortaan duidelijk worden. Dat zal bij de politie kunnen of bij Unia, op basis van de wetgeving op de discriminatie. Tot nog toe moest dat via de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Een instelling die maar weinigen kennen.”

Voor Dejonghe is de ordonnantie een kleine stap in de goede richting om de toegankelijkheid van de stad te verbeteren voor mensen met een handicap. Ze pleit er ook voor dat de nieuwe regeling duidelijk gecommuniceerd wordt aan de personen met een assistentiehond en dat de horecafederaties en andere sectorfederaties hun leden ervan op de hoogte brengen. Om het grote publiek op de hoogte te stellen, deed ze een oproep naar de CEO’s van supermarktketens om de uitleg eens in de reclameblaadjes te zetten.