Nieuws

Single kankerpatiënt zkt. (t)huis
"Waarom het recht om vergeten te worden een Europese richtlijn moet worden"

Het recht om vergeten te worden; het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet, toch niet wanneer je ooit kanker hebt gehad. Zelfs wanneer iemand reeds geruime tijd genezen is verklaard of wanneer de aandoening perfect onder controle is, valt deze voor de banken en verzekeringskantoren onder de categorie: “verhoogd risico”. Mocht je dan ook nog single zijn, mag je de aankoop van een eigen huis of het opstarten van je eigen zaak helemaal op je buik schrijven. Liberalen Lieve Wierinck, Carla Dejonghe en Vincent Stuer pleiten voor de invoering van een Europese richtlijn die ervoor zorgt dat je ziekte na 10 jaar “vergeten” wordt op je verzekeringspapieren.

De single was 30 jaar geleden nog een rariteit in de samenleving. Vandaag bestaat echter ruim een derde van de huishoudens in de Europese Unie uit één enkele persoon. In concrete cijfers: in 2016 bestonden 72,600,000 van de 220 miljoen huishoudens in de EU uit 1 persoon. 

Voor alleenwoners is een woning alleen kopen niet evident. Banken verlenen eenverdieners minder makkelijk een hypothecaire lening en ze verwachten van hen een grotere eigen inbreng dan van koppels. Bovendien lossen alleenstaanden op hun eentje maandelijks gemiddeld maar 10% minder af dan tweeverdieners voor een lening. Koppels zijn dan ook veel vaker eigenaar van een woning dan alleenstaanden.

Wat kankerpatiënten betreft, zijn er de afgelopen 2 decennia enorm veel stappen gezet in de medische wereld zodat een diagnose van kanker niet meer gelijk staat aan een doodvonnis. Binnen Europa leven er momenteel zo’n 12,5 miljoen mensen die de ziekte hebben overleefd. Vijf jaar na hun laatste behandeling worden zij genezen verklaard. 

Voor alleenstaanden die kanker hadden of hebben, is een eigen woning aanschaffen zo goed als uitgesloten. Het probleem stelt zich namelijk bij de aanvraag van een schuld-saldoverzekering. Dat is een levensverzekering die wordt aangegaan als waarborg voor een lening. De gezondheidstoestand waarin de kandidaat-verzekeringnemer verkeert, alsook zijn/ haar medische voorgeschiedenis bepalen mee het bedrag van de verzekeringspremie. Iemand die al geruime tijd genezen is verklaard of een persoon met een aandoening die perfect onder controle is, valt onder de categorie “verhoogd risico” en krijgt een zeer hoge bijpremie aangerekend, tot zelfs tien keer meer! Op die manier ontzeggen de verzekeraars hen in de praktijk een noodzakelijke verzekering. 

Het recht om vergeten te worden is voor de kankerpatiënten van groot belang om hun leven te normaliseren. Vele overlevenden willen hun eigen leven terug in handen nemen door terug te gaan werken, een huis te kopen en/of een eigen zaak op te starten. Daarnaast zien velen het verwerven van een eigen woning nog steeds als een goede vorm van pensioensparen en economische zekerheid. Voor liberalen is het recht om vergeten te worden dan ook fundamenteel om ten volle te kunnen genieten van de basisrechten en de kans om een volwaardig leven op te bouwen. 


Lieve Wierinck

Europees Parlementslid

Carla Dejonghe

Brussels Parlementslid

Vincent Stuer

2e opvolger EU lijst