Nieuws

“Er zijn ook sociale woningen waar de bewoner eigenaar van is”
Het Woningfonds kent jaarlijks ongeveer 800 leningen toe voor de aankoop van een eigen woning. 80% daarvan zijn leningen aan Brusselaars die in aanmerking komen voor een sociale woning. Zo zorgden het Brussels Gewest en het Woningsfonds samen de afgelopen legislatuur (2014-2019) voor 3200 sociale woningen waarvan de bewoners nu eigenaar zijn, aldus Carla Dejonghe (Open Vld). Een mooi resultaat. 

Carla Dejonghe kwam tussen tijdens het debat in het Brussels parlement over de sociale kredieten. Het Woningsfonds kent leningen toe aan mensen met een bescheiden inkomen. De leningen zijn iets voordeliger dan leningen bij de reguliere banken. Het Woningsfonds bekijkt ook met de kandidaat-eigenaar de financiële haalbaarheid van de afbetalingen. Open Vld is een vurige verdediger van het systeem. Deze eigenaars bouwen zo een klein kapitaal op dat ze later kunnen doorgeven aan hun kinderen of kunnen gebruiken als buffer voor hun pensioen of voor het opstarten van een zaak... 

In de afgelopen legislatuur moedigde Guy Vanhengel (Open Vld) met de Brusselse fiscale hervorming deze doelgroep aan om eigenaar te worden. De woonbonus werd vervangen door een vrijstelling op de registratierechten tot 175.000 euro. Het zijn de laagste inkomens, jonge starters en alleenstaanden die hier het meeste voordeel uithalen bij de aankoop van een eigen woning. Een woning werd zo meer dan 21.000 euro goedkoper.  

Carla Dejonghe benadrukte tijdens het debat wel dat ook met sociale kredieten de huisvestingsmarkt een markt blijft. Er moet dus voldoende aanbod zijn om de prijzen betaalbaar te houden. Ze vraagt daarom voldoende ruimte voor grootschalige en kleinschalige projecten voor eigendomsverwerving, publiek en privé, in Brussel. “En laten we ook metropolitaan denken”, zegt Carla Dejonghe. “Het is belangrijk dat in de hele Brusselse Metropolitane Regio, dus ook in Vlaams- en Waals-Brabant, er voldoende woonuitbreiding is om aan de vraag te beantwoorden en de druk op Brussel te verlichten”.