Nieuws

Carla Dejonghe over discriminatie van huurders in Brussel: “Sanctioneren, sensibiliseren, maar vooral ook woningen bouwen”
Voor Open Vld is het gebrek aan woningen de grootste oorzaak van discriminatie. De huurmarkt is een markt. Maar Carla Dejonghe (Open Vld) heeft in het Brussels parlement ook herhaald dat Open Vld de praktijktesten om discriminatie van huurders op te sporen, steunt. Bijvoorbeeld een telefoontje naar een verhuurder met verschillende namen. De maatregel is vandaag 6 maanden in voege. “Zulke testen kunnen nuttig zijn om op basis van klachten of aanwijzingen rabiate racisten te confronteren”, meent Dejonghe. “Maar het feit dat eigenaars weten dat zo’n test mogelijk is, werkt ook sensibiliserend en zal uitgesproken en onuitgesproken discriminatie afschrikken.”


Carla Dejonghe wil echter niet dat er een negatieve stigmatisatie komt van de verhuurders in het algemeen. Het overgrote deel van de eigenaars en huurders is van goede wil. Dejonghe benadrukte wel in het parlementaire debat over de praktijktesten dat de discriminaties ook voortkomen uit de steeds groeiende “restmarkt” op de huurmarkt in Brussel: huisjesmelkers die misbruik maken van mensen die wegens een onzekere sociale situatie moeilijk een woning vinden op de reguliere woningmarkt. Dit vraagt een gerichte aanpak. De huisvestingscode geeft hefbomen om deze discriminatie aan te pakken. 


Meer woningen 


Carla Dejonghe plaatste het debat in perspectief. Discriminatie bestrijden verhoogt het aantal beschikbare woningen van goede kwaliteit niet. Ook het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia, dat nauw samenwerkt met het Brussels beleid omtrent sensibilisering rond discriminatie in de Brusselse huisvesting, beaamde dit in de pers. Ze pleiten, “in afwachting van cijfers over de praktijktesten, voor een significante verhoging van het aanbod aan betaalbare woningen en aangepaste woningen aan de specifieke noden van de Brusselse gezinnen”. 


Ook de PTB-volksvertegenwoordiger besloot onverwacht het debat door te stellen dat “er vooral een onmiddellijke link is tussen discriminatie en het tekort aan woningen”. “Bien étonné de se trouver ensemble zeggen ze dan in het Frans”, lacht Dejonghe. “PTB heeft gelijk, al verschillen we grondig over wie en hoe die woningen moeten gebouwd worden. Zonder een grote investeringen van de privésector zal het niet lukken in Brussel”.