Nieuws

Café Urbain Podcast: Worden Belgische alleenwoners fiscaal benadeeld?
BRUSSEL - Café Urbain lanceert zijn eerste Podcast!

Met de slogan 'stedelijk.liberaal.verhaal' wil Café Urbain Podcast op regelmatige basis stedelijke thema's tot bij geïnteresseerde luisteraars brengen. In deze eerste aflevering gaan Carla Dejonghe en Michel Maus in gesprek over de fiscale situatie van alleenwoners. Carla Dejonghe is Brussels parlementslid voor Open Vld en voorzitster van all1 vzw, de Belgische belangenvereniging voor alleenwoners. Michel Maus is advocaat en professor fiscaal recht aan de VUB. In het licht van de coronacrisis dreigen alleenwoners nog maar eens de zwaarste fiscale prijs te moeten betalen voor wat Michel Maus de 'boemerangfiscaliteit' noemt.


"In de podcast gaan we dieper in op de fiscale lasten en lusten. Wat opvalt: de lusten worden meestal per persoon toegekend, terwijl de fiscale lasten meestal per gezin gedragen worden. Toch worden er ook inspanningen geleverd om de belastingdruk te verlagen, al verschilt de regelgeving vaak per gewest.", aldus Carla Dejonghe.

De podcast bouwt voort op de resultaten van een enquête die Carla Dejonghe begin 2020 afnam bij 2.378 alleenwoners. Deze kan u hier terugvinden
De podcast wordt gemaakt door de fractie van Open Vld Brussel en gemodereerd door Frederik Ceulemans en kan beluisterd worden via Spotify, Apple Podcasts of Youtube.
Abonneer nu via Apple podcasts of Spotify en blijf op de hoogte bij elke nieuwe aflevering!