Nieuws

Khadija Zamouri vraagt structurele aandacht voor alleenstaande moeders
Brussels Parlement- 18 juni 2020- Khadija Zamouri (Open Vld) nam in de commissie gezondheid deel aan het debat over de situatie van alleenstaande moeder in de post-lockdown periode. “Verschillende vrouwenorganisaties trokken reeds in het begin van de lockdown aan de alarmbel en vroegen structurele aandacht voor alleenstaande vrouwen en moeders. De cijfers zijn schrijnend. Concrete acties kunnen niet meer op zich laten wachten”, aldus Zamouri. 

 

Uit een rapport van de vrouwenraad blijkt dat van alle éenoudergezinnen maar liefst 41,3 % op of onder de armoederisicogrens leeft. Dat is vier keer zo veel ten opzichte van huishoudens met twee personen. Het rapport maakt ook gewag van de onevenredige hoge vertegenwoordiging van vrouwen in de werkloosheidsuitkeringen, ziekte-uitkeringen en leefloon. “ Het gaat vaak om alleenstaande moeders die het hoofd niet meer boven water kunnen houden en geconfronteerd worden met verschillende drempels op de arbeidsmarkt”, verduidelijkt Zamouri.


Verder blijkt ook uit een genderstreaming op leefloonstatistieken, gevoerd door POD Maatschappelijke Integratie, dat maar liefst 88,1% van alle vrouwelijke leefloners alleenstaande moeders zijn tegenover 35,6 % van de mannen die vaker alleenstaande zijn.  “Genoeg statistieken die aantonen dat de situatie schrijnend is en de roep naar concrete acties legitiem. Ik roep daarom de minister bevoegd voor gezondheid en sociale zaken op om samen met de Brusselse OCMW’s een actieplan op te zetten om structurele acties te treffen ter ondersteuning van alleenstaande moeders”, besluit Zamouri.