Nieuws

Khadija Zamouri en Carla Dejonghe bezorgd over toekomst ondersteuning van Brusselse academies
Khadija Zamouri en Carla Dejonghe over schrappen subsidie Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs:

Wie zal de rol van facilitator, bemiddelaar en gesprekspartner voor de academies overnemen?

 

10 juli 2020 - Vandaag debatteerden de leden van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (RVG) over de beslissing van Vlaams minister bevoegd voor Brussel Benjamin Dalle om de subsidies voor het Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs (SDKO) stop te zetten. Volgens Khadija Zamouri en Carla Dejonghe (Open Vld) zijn we met deze beslissing terug bij af: “Het SDKO werd het voorbije decennium door de verschillende overheden als dé gesprekspartner beschouwd van het deeltijds kunstonderwijs in Brussel. De beslissing om hun subsidies te schrappen brengt de werking van de verschillende academies in het gedrang. Net nu steeds meer Brusselaars hun weg vinden naar onze academies.

 

Door de beslissing om de subsidie stop te zetten wordt volgens de politica’s een  volledige traject van meer dan 10 jaar tenietgedaan. “Het SDKO kreeg doorheen de jaren de rol van facilitator toebedeeld vanuit de Vlaamse overheid. De vraag die nu luidt is wie die rol gaat opnemen? Dat is ons niet duidelijk. Wie gaat de aanjager zijn van dossiers en bekijkt waar de middelen vandaan kunnen komen? Vooral voor de gemeentelijke academies betekent het verlies van het SDKO een serieuze aderlating”, geeft een ontgoochelde Zamouri aan.  

 

Khadija Zamouri: “Bovendien houdt het SDKO zich niet enkel bezig met de infrastructuurstudie zoals minister Dalle wil laten uitschijnen. Het SDKO verzorgt immers ook het secretariaat van de overlegmomenten tussen de directies, bemiddelt tussen de academies, is de gesprekspartner van de verschillende overheden namens de academies, ondersteunt de academies beleidsmatig, verzorgt de kunstinitiatie, etc.”

 

Collegelid Sven Gatz bevoegd voor Onderwijs liet in de RVG weten eerstdaags een gesprek  te hebben met het SDKO. Daarnaast heeft collegelid Gatz contact opgenomen met Vlaams minister Dalle om na te gaan hoe de beschikbare Vlaamse en VGC-middelen oordeelkundig ingezet kunnen worden voor het deeltijds kunstonderwijs. Daarover bestaat een principeakkoord tussen beide ministers.

 

Carla DejongheHet stemt mij verheugd dat Collegelid Gatz, in functie van de beschikbare middelen en prioriteiten, wil nagaan hoe de Vlaamse Gemeenschapscommissie kan investeren in de infrastructuren van de Brusselse academies. Zij zijn het kloppende hart van de Brusselse Nederlandstalige kunstenwereld. We kijken alvast uit naar de gesprekken tussen het SDKO en het kabinet Gatz om na te gaan welk pad er gezamenlijk bewandeld kan worden.”