Nieuws

Carla Dejonghe - Sociale huisvesting is niet gelijk aan sociale woningen
BRUSSEL 28/01/2021 - In oktober zullen Brusselaars die wachten op een sociale woning eindelijk aanspraak kunnen maken op een huurtoelage om een appartement te zoeken op de privémarkt. 

“Met de doorstart van de huurtoelagen houdt deze Brusselse regering haar beloftes” aldus Carla Dejonghe, die voor Open Vld huisvestingsbeleid in het Brussels Parlement opvolgt. Dejonghe herhaalde vandaag in het parlementair debat dat we geen ideologische strijd moeten voeren over de nood aan betaalbare woningen. Het aanbod en de kwaliteit moeten omhoog. “We moeten dus alle pistes bewandelen: publiek en privé, grootschalig en kleinschalig, huur- en koopwoningen.”  

De huurtoelagen op de privéhuurmarkt en het verhogen van het aanbod aan woningen van de Sociale Verhuurkantoren (SVK/AIS), die private woningen in beheer nemen en onderhouden, zorgen beiden voor een boost in het aanbod en de kwaliteit van betaalbare huurwoningen. “Dit zijn goed bestede overheidsmiddelen die op grote schaal in renovatie en energiezuinigheid van de woningen worden geïnvesteerd," aldus Dejonghe.

Carla Dejonghe richtte zich ook tot de minister in verband met de leningen van het Woningfonds. 84% van de leningen die het Woningfonds aan Brusselaars toekent voor de aankoop van een eigen woning gaat naar alleenstaanden of gezinnen die in aanmerking komen voor een sociale woning. De fiscale hervorming op de registratierechten heeft dit nog geboost. Het gaat over gemiddeld 800 leningen per jaar. 4000 dus op een legislatuur. “Huurtoelagen voor een appartement, een flat via een SVK, of eigenaar worden met een lening van het Woningfonds: ook dit is sociale huisvesting” besluit Dejonghe.


Info: https://huisvesting.brussels/

Info: https://www.woningfonds.be/nl/