Nieuws

Academies voor deeltijds kunstonderwijs kreunen onder coronacrisis - Carla Dejonghe: ''Laat leerlingen aan 100% financierbaarheid dubbelen''
Corona heeft zwaar ingehakt op het deeltijds kunstonderwijs (DKO), vooral bij de volwassenen. Het aantal inschrijvingen zit al een paar jaren in de lift, maar dit jaar geven de leerlingenaantallen reden tot bezorgdheid. Academies vrezen voor een inkomensverlies, want de subsidies voor een volgend schooljaar worden berekend op basis van de inschrijvingen van het voorgaande schooljaar. “Bevries de uren van leerkrachten voor de komende twee jaar en laat leerlingen aan 100% financierbaarheid dubbelen”, vraagt Brussels parlementslid Carla Dejonghe, “zodat evenveel subsidies kunnen gegeven worden als de vorige jaren”. 

 

Door de coronacrisis werden lesmomenten verminderd of zelfs afgelast. Hierdoor raakten leerlingen achterop en haalden ze de eindtermen niet. De academies beeldende kunsten in Brussel maken zich zorgen voor wat betreft de volwassenen. Deze groep heeft zich, meer dan de kinderen en de jongvolwassenen, in grote getale uitgeschreven. De Academie in Anderlecht merkt vooral verschuivingen in graden op, die volgens voorlopige berekeningen zou zorgen voor het verlies van zo’n 30 uur (of 1,5 uur fulltime). RHok Etterbeek/Woluwe heeft dit jaar een verlies van 11% geleden bij de volwassenen.

 

Om het achterstandsprobleem van de leerlingen op te lossen kan men blijven zitten. Maar dan verliezen scholen gesubsidieerde leerkrachturen en worden zittenblijvers in de vierde graad niet meer 100% gefinancierd. Dit terwijl er net meer tijd nodig is om het verloren jaar in te halen. “Een extra jaar is noodzakelijk, zonder dat men maar voor de helft meetelt voor de berekening van leerkrachturen”, legt Brussels parlementslid Carla Dejonghe uit, die zelf lessen beeldhouwen volgt aan RHoK Woluwe en dus ook wil blijven zitten. “De huidige evolutie zal, zonder actie van de overheid, een rechtstreekse impact hebben op de leerlingen en de tewerkstelling van leerkrachten. Enkel door het bevriezen van de leerkrachturen en het ten volle financieren van de zittenblijvers kan men kwalitatieve begeleiding blijven garanderen”, zegt ze.

 

Dejonghe juicht ook toe dat er in Vlaanderen, binnen de begrotingskredieten, éénmalig bijkomende lestijden toegekend worden aan de academies die grote verliezen geleden hebben. Bovendien is er een verlenging van bijkomend budget voor de relance- en veiligheidsmaatregelen en zou een campagne gevoerd worden om het DKO meer te ondersteunen. Dit liet bevoegd Vlaams minister Ben Weyts weten. Ook prijst Dejonghe het feit dat de Brusselse VGC een flankerend onderwijsbeleid voert, dat zorgt voor kwaliteitsvolle infrastructuur. In tijden van corona is dit zeker niet onbelangrijk, om zo leerlingen te blijven aantrekken.