Nieuws

Carla Dejonghe: “Ze zijn er eindelijk. De huurtoelagen.”
Brussel 15 maart 2021 - Een huurtoelage helpt Brusselaars die op een wachtlijst staan voor een sociale woning om een woning te huren op de privémarkt. De huurtoelagen zijn dus afhankelijk van je inkomen en variëren tussen 120 en 280 euro per maand. Het systeem is niet nieuw. De ordonnantie werd reeds vorige legislatuur, onder andere op vraag van Open Vld, aangenomen. Maar de uitvoering bleef uit. Nu gaat de Brusselse regering aan 12.500 gezinnen een huurtoelage uitkeren. Het gaat om een budget van ongeveer 24 miljoen euro per jaar. “Dat zijn rechtstreekse investeringen van de Brusselse regering in de private huurmarkt om het aanbod en de kwaliteit te verbeteren”, zegt Carla Dejonghe.


Dejonghe volgt het huisvestingsbeleid van de regering op de voet in het Brussels Parlement. Dejonghe betreurde het uitblijven van de grootschalige ontplooiing van huurtoelagen al enige tijd. Open Vld had het opnieuw laten opnemen in het regeerakkoord. “Sociale huisvesting is zoveel meer dan het bouwen van sociale woningen”, herhaalt Carla Dejonghe nogmaals. “We hebben de vele kleine investeerders op de huisvestingsmarkt echt nodig. Het gaat om eigenaars die een appartement kopen en verhuren als investering, als pensioensparen ook. We moeten tonen dat deze kleine eigenaars belangrijk zijn voor de huisvestingsmarkt. Met deze investering maken we van hen een partner in de Brusselse sociale huisvesting.


Carla Dejonghe is om dezelfde reden een grote voorstander om ook de sociale verhuurkantoren (SVK/AIS) verder uit te bouwen. Dat is een systeem waarbij private eigenaars hun woning in ruil voor een vaste return in beheer geven aan een verhuurkantoor, dat sociale tarieven hanteert. 23 SVK’s verhuren zo 7000 woningen in Brussel. Ook daar zit nog groeimarge.


Tot slot benadrukt Dejonghe opnieuw dat ook het kopen van een eigen woning soelaas kan bieden. Het Brussels Woningfonds kent elk jaar ca. 800 sociale hypothecaire leningen toe aan gezinnen die in aanmerking komen voor een sociale woning voor de aankoop van een eigen woning in Brussel.