Nieuws

175 JAAR LIBERALE PARTIJ - Pour la petite histoire 14 juni 1846
BRUSSEL - Binnen twee maanden blaast de Liberale Partij 175 kaarsjes uit. Moeten we het nog herhalen? Op 14 juni 1846 werd de Liberale Partij, de oudste partij van ons land, plechtig opgericht in de gotische zaal van het Brussels stadhuis. Liberalen (allemaal mannen in die tijd), kwamen van over heel het land naar Brussel. Deze mannen zagen met lede ogen aan hoe beetje bij beetje de kerk en de Katholieken, via Unionistische regeringen, de principes en vrijheden van de in 1831 aangenomen grondwet, uitholden. Liberalen zagen zichzelf als de verdedigers van de Grondwet en haar vrijheden.

’Ik noem liberaal, al wie ongeacht zijn geloof of godsdienst, oprecht en zonder bijbedoelingen de door de Grondwet bekrachtigde vrijheden wil’

Theodore Verhaegen

 

“De liberalen willen, al aanvaarden ze de soevereiniteit van de kerk inzake kerkelijke leer en eredienst, dat de rechten van wereldlijke macht gerespecteerd worden”. Jean-Baptiste Nothomb is de auteur van de slagzin die dit moest samenvatten doorheen de aangenomen tekst:“L’ndépendance du pouvoir ciuvile”. La petite histoire wil dat het Walthère Frère-Orban is, die op de trein tussen Luik en Brussel, op weg naar het congres, een compromistekst neerschreef in zes punten. Een tekst die alle toen reeds verschillende gevoeligheden binnen de liberale opinie zou verzoenen.

 

vrijzinnig

Een aantal punten zijn zeer tijdsgebonden en de context van het antiklerikalisme is vandaag in een geseculariseerde en veel diversere samenleving niet verdwenen, maar grondig veranderd. Maar ten gronde is dit nog steeds het programma die ook alle huidige gevoeligheden binnen het liberalisme samenbrengt: de vrijzinnigheid, dat wil zeggen los van dogma’s en grote ideologische beschouwingen, aan politiek doen; de primauteit van de politiek; absolute aandacht

voor onderwijs, vrij van welke vorm van indoctrinatie ook, die vrije en goed opgeleide burgers voortbrengt; zo’n groot mogelijke politieke participatie, door goed opgeleide en bewuste burgers; een eerlijke politieke vertegenwoordiging van de steden (het stedelijk element was van dag één sterk aanwezig en is dat nog steeds voor ons als Brusselse liberalen); en tot slot, en meer dan ooit, sociale rechtvaardigheid.“Het zes punten programma van 1846, was, en is nog steeds, meer dan een  programma. Het is een manier om aan politiek te doen, een methode”, aldus Mimi Crahaij, ondervoorzitter Open Vld Brussel. “De uitzonderlijke continuïteit 175 jaar lang is daar het bewijs van. Klassieke en progressieve liberalen, Waalse, Brusselse en Vlaamse, Franstalig en Nederlandstalig, mannen én vrouwen ook, hebben elkaar steeds opnieuw gevonden om samen te werken.
https://www2.openvld.be/liberale-partij-viert-175ste-verjaardag/