Nieuws

Onrust bij inwoners Sint-Pieters-Woluwe rond huisvestingsproject ‘Witte Vrouwen’
Carla Dejonghe: “Geen plaats voor megalomane projecten

Er bestaat veel onrust bij de inwoners van de Sinte-Aleidiswijk in Sint-Pieters-Woluwe. Zij werden recent door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij op de hoogte gebracht dat er een nieuw huisvestingsproject gepland wordt op de site van de Witte Vrouwen. Dit terrein is ongeveer 9 hectare groot en maakte in het verleden al vaker deel uit van grote huisvestingsplannen door het Gewest. Volgens parlements- en gemeenteraadslid Carla Dejonghe (Open Vld), die gecontacteerd werd door bezorgde omwonenden, raakten vroegere plannen nooit gerealiseerd omdat de gemeente zich altijd verzette tegen al te megalomane bouwplannen. Dat lijkt nu anders.

De inwoners vrezen het ergste”, stelt Dejonghe. “De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) organiseerde samen met de gemeente een infovergadering begin oktober. Maar daarop mocht geen enkele vraag worden gesteld. Er bestaat dan ook enorm veel onduidelijkheid over wat de BGHM en de gemeente willen doen met het terrein. Er zouden drie buurtbewoners in het begeleidingscomité voor het project opgenomen worden. Maar die zouden … per lottrekking aangeduid worden. Dergelijke werkwijzen creëren veel ongenoegen bij de omwonenden.”

Bijzonder bestemmingsplan voor 150 woningen

Brussels minister van Huisvesting Céline Fremault weigerde in een antwoord op een parlementaire vraag van Dejonghe meer verduidelijking te geven over het aantal geplande woningen op de site. Haar partijgenoot, schepen Damien De Keyser, verklaarde in 2009 nochtans dat er maximum plaats is voor 150 woningen volgens het Bijzonder Bestemmingsplan. Dejonghe vreest echter dat de gemeente vandaag een veel groter aantal woningen nastreeft op de site: “Het moet een evenwichtig project worden. We hopen dat het huidige gemeentebestuur, nu er een CdH-minister bevoegd is voor Huisvesting, niet terugkomt op wat het in 2009 zelf in het Bijzonder Bestemmingsplan liet opnemen. Voor megalomane projecten is hier immers geen plaats. Gezien de mobiliteit, het steeds terugkerende overstromingsprobleem in de wijk en het feit dat de site onder een aanvliegroute van de luchthaven van Zaventem ligt.”