Nieuws

Geef de Brusselse Academies meer ademruimte
Vlaams Parlementslid Ann Brusseel en Brussels Parlementslid Carla Dejonghe (Open Vld) vragen meer aandacht voor de specifieke werkcontext van de Brusselse kunstacademies. “De academies hebben nood aan meer flexibiliteit, zowel op financieel vlak als bij de lessenreeksen,” aldus beide liberale parlementsleden.

Momenteel wordt geschreven aan een decreet voor het deeltijds kunstonderwijs (DKO). Daarom vragen beide parlementsleden nu aan Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits specifieke aandacht te besteden aan de  Brusselse kunstacademies.

Afgelopen september bevroeg Ann Brusseel 569 leraren, gebruikers en directieleden verbonden aan het deeltijds kunstonderwijs. Uit de bevraging bleek een duidelijke vraag naar flexibiliteit en de verlaging van de instapleeftijd, waar de minister zich in kon vinden. “Het is goed dat de minister de deuren van de academies nu ook openzet voor jongere kinderen”, stelt Ann Brusseel. “Er is echter nog nood aan de mogelijkheid om modulegericht te gaan werken. Academies kunnen zo inspelen op de specifieke, lokale uitdagingen waar ze mee te maken hebben.”

Ook Carla Dejonghe erkent vanuit het Brussels parlement de nood aan een nieuw regelgevend kader. Begin 2015 organiseerde ze al een kleinschalige enquête bij volwassen leerlingen van kunstacademie RHoK. Uit haar bevraging bleek dat het inschrijvingsgeld erg hoog is ten opzichte van soortgelijke initiatieven. “Het Brusselse DKO krijgt vandaag af te rekenen met stevige concurrentie van haar Franstalige tegenhanger. Die stellen zich al geruime tijd open voor jonge kinderen en hanteren daarbij erg lage tarieven of werken zelfs met gratis inschrijvingsgelden. Gezien het belang om Brusselse kinderen en volwassenen zoveel mogelijk buiten de school(m)uren in aanraking te brengen met het Nederlands, zou het nuttig zijn mochten de Nederlandstalige kunstacademies hierop kunnen inspelen zodat ze daar ook een rol in kunnen spelen.”