Nieuws

Dialoogklas in het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
Vrijdag 21 april trokken 22 leerlingen van het 5de en 6de jaar van het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls in Laken twee dagen naar Eupen. Ze maakten er kennis met een klas van de Bischöflichen Schule uit Sankt-Vith.
De dialoogklassen zijn een gezamenlijk initiatief van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap, de twee kleinste politieke assemblees van dit land.
Tijdens de eerste dag stond er een kennismaking op het programma. Nadien gingen de jongeren in gemengde groepen aan de slag om over politiek en maatschappij te praten. Er werd nagegaan hoe Brusselse en Duitstalige jongeren aankijken tegen de actualiteit, maar ook hoe ze staan ten opzichte van onderwerpen zoals meertaligheid, integratie en racisme.
De conclusies bleken verrassend gelijklopend. Zo willen de jongeren dat er op school meer aandacht komt voor de drie landstalen. Kinderen moeten volgens hen al van in de kleuterklas kennismaken met Nederlands, Frans en Duits. Over migratie hadden ze een zeer genuanceerde mening; die heeft voor- en nadelen. Vluchtelingen moeten taallessen krijgen en geholpen worden bij het vinden van werk. Een betere spreiding tussen steden en platteland is een optie.
Opvallend was zeker nog dat de meesten België goed vinden zoals het is. En, dat politiek saai is! Politici moeten volgens hen beter hun best doen om jongeren bij hun werk te betrekken.
Wel, na afloop zijn mijn Duitstalige collega Alexander Miesen en ikzelf alvast in dialoog gegaan met hen. Er moesten heel wat vragen beantwoord worden. Een héél leuk initiatief. We gaan dit zeker nog organiseren.