Nieuws

Nauwere samenwerking met Suriname na studiebezoek
Een delegatie van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, onder leiding van voorzitter Carla Dejonghe, ging eind april 2017 op studiebezoek naar Suriname. Dat gebeurde op vraag van De Nationale Assemblee (DNA) van Suriname. Met dit initiatief wil het Zuid-Amerikaanse land in de toekomst nauwer gaan samenwerken met Brussel en België. Het bezoek leverde heel wat interessant studiemateriaal op.

In Suriname is Nederlands de officiële taal. In de voormalige Nederlandse kolonie worden echter nog zo’n 20 andere talen gesproken. Veel leerlingen moeten daarom net als in Brussel op school Nederlands aanleren terwijl dat niet hun thuistaal is. Suriname kampt eveneens met problemen van vroege schoolverlaters en een gebrekkige ouderparticipatie. De delegatie bracht een werkbezoek aan één van de Nucleuscentra; lokale onderwijscentra die werden opgezet met steun van Vlaamse en Belgische ontwikkelingshulp. Ze moeten ervoor zorgen dat leerkrachten in het binnenland beter ondersteund worden. Geen overbodige luxe in het dunbevolkte land (542.000 inwoners) dat ruim 5,5 maal groter is dan België.

De raadsleden bezochten evenzeer nog lokale welzijnsnetwerken, het Burgerinformatiecentrum en brachten terreinbezoeken aan televisie- en radiozenders, aan scholen en aan de Stichting Ontspanningsoord voor Gehandicapte Kinderen. Ontmoetingen met parlementsleden en in Suriname verblijvende Belgen stonden op het goedgevulde programma. En dit leverde behoorlijk wat inspiratie op volgens Carla: “Suriname is natuurlijk een land in ontwikkeling, maar de Surinamers maakten een heel goede analyse van hun uitdagingen. Die liggen vooral op onderwijsvlak. Daarom heeft het land sinds een aantal jaren, met hulp van Vlaanderen en België, zeer doeltreffende manieren opgezet om zijn onderwijsniveau op te krikken. De manier waarop het in zijn Burgerinformatiecentrum aan overheids- en andere communicatie doet, was iets waar we in Brussel veel van kunnen leren.”

Carla beklemtoont dat dit bezoek een wisselwerking in gang heeft gezet. Er komt een tegenbezoek en er werden samenwerkingsakkoorden getekend tussen Suriname en Brussel, waardoor expertise uitgewisseld zal worden. Carla: “Het is eveneens de bedoeling om concrete hulp en ondersteuning te bieden. De bibliotheken in hun schooltjes hebben bijvoorbeeld dringend nood aan boeken. Niet zo moeilijk om deze in te zamelen en naar Paramaribo te verzenden. Wie boeken (in goede staat) wegdoet, mag dus gerust een seintje geven of deze binnenbrengen op de RVG, Lombardstraat 61-67, 1000 Brussel."

Bekijk ook het artikel over het bezoek dat verscheen in de Surinaamse krant Suriname Herald

Link afbeelding: Wikimapia