Nieuws

Sint-Pieters-Woluwe sluit Nederlandstalige gemeenteschool
De gemeente Sint-Pieters-Woluwe heeft besloten de Nederlandstalige afdeling van de Centrumschool in de Charles Thielemanslaan te sluiten. Vanaf volgend schooljaar zullen de 44 kleutertjes naar school moeten in Mooi-Bos, zo'n 4 kilometer verderop. De beslissing stuit op onbegrip bij de ouders en bij gemeenteraadslid Carla Dejonghe (Open Vld).


44 kleuters worden verhuisd naar school aan andere kant van de gemeente

Voor gemeenteraadslid Carla Dejonghe betekent de sluiting van het Nederlandstalig centrumschooltje niet meer of minder dan een afbouw van het Nederlandstalig gemeenteonderwijs in haar gemeente:

"Het is onbegrijpelijk dat de gemeente op een moment waarop er plaatsen te kort zijn in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel besluit om een klein, maar goed draaiend schooltje met een capaciteit van 50 kleuters te sluiten. De ouders zijn nu verplicht hun kleutertjes naar de andere kant van de gemeente te sturen," reageert Dejonghe.

De beslissing van het college kwam er omdat er in de gebouwen, waar ook een Franstalige sectie zit, een uitbouw komt van de Franstalige crèche. Daardoor moet de Nederlandstalige sectie wijken. Dat heeft een aantal zeer negatieve gevolgen:

  • De verhuis van de kleuters naar Mooi-Bos is geen duurzame oplossing. De kindjes zullen er in containers worden ondergebracht en er is nog geen concrete oplossing op lange termijn in zicht voor capaciteitsuitbreiding op de Mooi-Bos site. Voorzieningen zoals de kleine speelplaats, het beperkt aantal toiletjes en de kleine refter zijn eveneens niet afgestemd op een toename van ongeveer 20% meer leerlingen.
  • Er gaan 18 lestijden verloren en enkele uren kinderverzorging. De hele gefusioneerde school gaat in hertelling op 1 oktober 2016 met mogelijk nog bijkomend verlies aan lestijden.
  • Bij gebrek aan Nederlandstalige kleuterklasjes in de omgeving, verminderen de kansen van ouders uit de Centrumwijk om, op basis van het nabijheidscriterium, hun kindjes ingeschreven te krijgen in een Nederlandstalige school in Brussel. Met de nieuwe inschrijvingen die op 4 januari 2016 van start gaan, ontstaat er dus veel onduidelijkheid voor ouders uit de Centrumwijk.
  • De ouders worden nu verplicht hun kleutertjes aan de andere kant van de gemeente af te zetten en de bijkomende files te trotseren. Een aanzienlijke omweg.

Franstalige keuze zet lange traditie op de helling

Dejonghe stelt ook dat er andere keuzes hadden gemaakt moeten worden: “Het centrumschooltje heeft al een lange traditie. De Nederlandstalige schepenen zijn er in het verleden altijd in geslaagd om het voortbestaan ervan te vrijwaren. Nu zien we dat de gemeente in haar driejarenplan aankondigt om te onderzoeken of de lokalen van de academiën op de site van de centrumschool niet verhuisd kunnen worden om plaats te ruimen voor een uitbreiding van het Franstalig onderwijs. Waarom kan zoiets niet gebeuren voor het Nederlandstalig onderwijs?"

Link afbeelding