Nieuws

Open Vld wil open groenruimte bovenop Woluwe shopping center
Open Vld-gemeenteraadslid Philippe Geelhand en parlementslid Carla Dejonghe willen een groene ruimte bovenop het Woluwe shopping center als tegemoetkoming aan de uitbreidingsplannen van het winkelcentrum.

Open Vld-gemeenteraadslid Philippe Geelhand en Brussels volksvertegenwoordigster Carla Dejonghe pleiten ervoor om een groenruimte aan te leggen bovenop het dak van het Woluwe Shopping Center. Momenteel bestaan er plannen om het winkelcentrum fors uit te breiden met 10.000m² extra winkelruimte en 300 bijkomende parkeerplaatsen. Beide liberalen reageren behoedzaam op de plannen. Ze willen dat het shopping center eerst beter geïntegreerd wordt in de buurt, vooraleer verder uit te breiden.


Philippe Geelhand wijst er op dat de buurt rond het winkelcentrum, in de vallei van de Woluwe, regelmatig te kampen heeft met overstromingen. De bodem is er zeer ondoordringbaar, door de asfaltering van de wegen (Woluwelaan, Paul Hymans- en Emile Vanderveldelaan) en de grote bebouwde oppervlakten (Shopping Center, Wolubilis). Een groenruimte bovenop het winkelcentrum zou volgens hem een deel van de waterproblemen kunnen verlichten.


“De afgelopen jaren hebben we telkens een aantal zeer zware overstromingen gehad, die bijvoorbeeld de Woluwetunnel en de metro onbruikbaar maakten en grote schade veroorzaakten. De riolen kunnen bij hevige regenval immers het vele water niet slikken. Als het water even opgevangen kan worden op een grote oppervlakte, om dan geleidelijk naar het riool te stromen, verlaagt dat de druk op de afwateringssystemen.”


Groene ruimte openstellen voor het publiek

Volksvertegenwoordigster Carla Dejonghe stelt voor om het dak open te maken voor de buurt. “Er zijn tal van voorbeelden in het buitenland (Chicago, New York) en Brussel (de Koninklijke Bibliotheek), waarbij op daken stadstuinen of stadsparken ingericht worden. Dit zou een ambitieus initiatief kunnen zijn voor de Woluwevallei, waarbij het Woluwe Shopping Center een rol kan spelen. Het kan hen misschien zelfs een extra commerciële stimulans geven. In elk geval zou het een geste zijn naar de buurt,zodat die over meer groenruimte zou beschikken.”


Geelhand en Dejonghe wijzen er ook op dat een uitbreiding van het shopping center zeker evenwichtige en leefbare oplossingen voor de buurt moet brengen. Er mag immers verwacht worden dat de wijk veel meer wagens te slikken zal krijgen. Ze zullen het dossier van de uitbreiding van het shopping center nauw verder opvolgen, respectievelijk via de gemeenteraad en het Brussels Parlement.