Nieuws

Na Fix My street ook Clean My Street?
Heel wat mensen die zich verplaatsen in Brussel, ergeren zich aan defecten aan de openbare ruimte. Sinds april 2013 kunnen zij deze defecten signaleren via de applicatie en gelijknamige website ‘Fix My Street’. Een uitstekend initiatief, maar voor ons mag men hiermee gerust nog wat verder gaan.


Sinds de lancering van ‘Fix My Street’ in het voorjaar van 2013, werden er al meer dan 18.000 klachten geregistreerd. Momenteel kan je gaten, verzakkingen, beschadigde wegdekken, beschadigde en/of onleesbare verkeersborden, defecte en/of beschadigde verlichtingspalen, defecte verkeerslichten en verdwenen markeringen melden. De gebruiker kan ook een foto toevoegen. Er zijn plannen om het type problemen dat men kan melden, uit te breiden naar onder meer beplantingen, netheid en stadsmeubilair.

Volgens Carla Dejonghe, Brussels parlementslid, kan ‘Fix my Street’ ook inzake netheid een meerwaarde betekenen. “In sommige buurten blijft sluikstorten een echte plaag en dit zorgt voor minstens evenveel ongemak als een kapotte lamp, wat wel al gemeld kan worden via het systeem. Een snelle en makkelijke melding van sluikstorten of propvolle vuilbakken via de applicatie is misschien geen oplossing op de lange termijn, maar kan er wel voor zorgen dat het vuil niet dagenlang blijft rondslingeren. De mogelijkheid om sluikstorten te signaleren via Fix My Street werd aangekondigd voor dit najaar, maar voorlopig blijft deze toepassing uit. Ik hoop echter dat er snel werk gemaakt wordt van ‘Clean My Street’.”

De grote kracht van ‘Fix My Street’ schuilt volgens Reinout Van Hullebus, voorzitter Open Vld Etterbeek, in de automatische doorverwijzing van de klacht. “Vroeger moest iemand zich voor het melden van problemen aan een Brusselse gewestweg richten tot de gewestelijke dienst Mobiel Brussel, voor gemeentewegen tot het gemeentebestuur, voor defecte lantaarnpalen tot Sibelga en voor problemen aan een traminstallatie tot de MIVB. Zo werden mensen al te vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Het is toch niet aan de burger om uit te zoeken welke dienst verantwoordelijk is voor welk defect!” Van Hullebus stelt dat een digitale applicatie zoals ‘Fix My Street’ een goede hulpverlening via telefoon, loket en brief niet mag uitsluiten. “Dienstverlening moet altijd een ‘en-en-verhaal’ zijn. Niet iedereen heeft namelijk een smartphone en/of internettoegang binnen handbereik.”

Wat digitale communicatie met de overheid betreft, is het wel duidelijk dat de burger niet alleen een probleem wil kunnen melden, maar ook een antwoord verwacht. Ook op dit vlak kan het systeem volgens Carla Dejonghe nog beter. “Momenteel ontvangt de persoon die een probleem signaleert bij elke statuswijziging van het incident een melding per mail, dus ook bij het afsluiten van het incident. Het lijkt ons interessant als de bevoegde beheerder/dienst/uitvoerder bij afsluiting ook een foto van het opgeloste probleem zou toevoegen. Het systeem biedt die mogelijkheid en het zou een belangrijk signaal zijn naar de burgers die de moeite namen om het probleem te melden.”, aldus Dejonghe.

Projecten zoals Fix My Street zijn duidelijk de te volgen weg. Dat blijkt ook uit een antwoord van de bevoegde minister op een schriftelijke vraag van parlementslid Dejonghe. Tijdens overleg tussen alle Brusselse gemeenten, het Brussels Gewest en haar partners kwam naar voor dat het opvolgen van incidenten via Fix My Street sneller en efficiënter verloopt.