Nieuws

Samenwerkingscommissie Welzijn, Gezondheid & Gezin
De Raad nodigde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen uit voor een samenwerkingscommissie. Deze is samengesteld uit de 17 VGC-raadsleden en de 6 Vlaamse volksvertegenwoordiger die in Brussel gekozen zijn. Minister Vandeurzen kwam zijn beleid voor Brussel toelichten. Lees hier het welkomstwoord van Carla Dejonghe, voorzitter van de Raad van de VGC.Vandaag verwelkomen wij de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. We mochten minister Vandeurzen al een eerste keer ontvangen op 12 november 2012. Hij lichtte toen het Vlaams decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters en de toepasbaarheid ervan in Brussel omstandig toe.

Vandaag staan de Vlaamse beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2015-2016 en de beleidsnota 2014-2019 op de agenda.

Binnen het hoofdstuk ‘omgevingsanalyse’ van de beleidsnota, wordt er alvast aandacht besteed aan de specifieke situatie in Brussel. Daaruit blijkt dat de noden en uitdagingen voor Brussel vaak nog iets groter zijn dan in Vlaanderen. De nieuwe demografische groei is daar niet vreemd aan, net zoals een sterke toename van min-15-jarigen in de komende periode. Verder liggen in ons Gewest ook de armoedecijfers veel hoger, net als de diversiteit van de Brusselse bevolking. De beleidsnota erkent bijgevolg de nood aan een regiospecifieke aanpak in deze grootstedelijke context.

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft de intentie om de goede traditie van deze samenwerkingscommissies verder te zetten. Meer dan ooit zijn we ervan overtuigd dat samenwerking van cruciaal belang is als we willen dat het beleid van de Vlaamse Regering enerzijds en van de VGC anderzijds elkaar blijft versterken.

In de beleidsbrief 2015-2016 wordt er bijvoorbeeld inzake kinderopvang verwezen naar een nauw overleg met de VGC. De aangekondigde extra middelen voor kinderopvang zijn meer dan noodzakelijk. Ik vermoed dat de raadsleden mogelijk ook wat meer uitleg zullen willen over de vermelde plannen voor een kwaliteitsvol en betaalbaar opvang- en vrijetijdsaanbod voor de Brusselse schoolkinderen.

De beleidsdocumenten bevatten duidelijk voldoende elementen om een interessant debat over te voeren. Ik wil de minister nog bedanken om zijn beleid hier persoonlijk te komen toelichten en geef hem dan ook graag het woord.

Carla DEJONGHE

Voorzitter van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie