Nieuws

3 Brusselse assemblees herdenken de slachtoffers van de aanslagen
De Voorzitters van de drie Brusselse assemblees, Charles Picqué (BHP), Carla Dejonghe (RVG) en Julie de Groote (PFB) hebben hulde gebracht aan de slachtoffers van 22 maart tijdens een gezamenlijke plenaire commissie. Na afloop ervan werden kransen neergelegd. Lees hier de integrale tekst van Carla Dejonghe.

Brussel,

België,

Europa,

zijn afgelopen dinsdag recht in het hart getroffen. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar alle slachtoffers en hun familieleden, naasten en vrienden. Hun verdriet is ook ons verdriet.

Deze aanslagen treffen niet enkel onze medemensen, maar eveneens de fundamentele waarden waarop onze samenleving stoelt: het respect voor de democratie, voor de vrijheid en voor de wil om solidair samen te leven. De brutale en laffe daden zijn een poging om onze samenleving te verdelen en angst te creëren. Motieven waartegen we ons collectief en eensgezind moeten verzetten.

Na de aanslagen in Parijs enkele maanden geleden, wees parlementsvoorzitter Charles Picqué al op het belang van een doortastende aanpak van alle beleidsniveaus: mondiaal en Europees, maar zeker ook nationaal, lokaal en regionaal. Ik ben ervan overtuigd dat ook de Raad en het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie hun steentje kunnen bijdragen in de strijd tegen het gewelddadig radicalisme en het terrorisme dat ons zwaar heeft getroffen. Dat is ook de reden waarom we hebben besloten om de plenaire vergadering straks te laten doorgaan. De meerderheid van de vragen die vandaag op de agenda staan, betreffen immers het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Onderwijs vormt de basis van alles. Een uitgebreid netwerk van gedegen scholen moet alle Brusselse jongeren de kans bieden op een veelbelovende toekomst en om uit te groeien tot weerbare burgers die onze democratie mee vorm geven. Het onderwijs mag geen enkel talent verloren laten gaan. Het dient elke jongere een positieve identiteitsontwikkeling en een duidelijk toekomstperspectief te bieden.

Onze hoofdstad is langzaam terug overeind aan het krabbelen. Mensen zochten de afgelopen dagen steun bij elkaar en boden spontaan hulp aan, op uiteenlopende manieren. De spontane solidariteitsacties tonen aan dat we deze wreedheden samen kunnen overwinnen.

Laten we dus vooral rustig voortwerken en ons blijven inzetten voor kansen, voor onderwijs en democratie, voor een open en tolerante samenleving in Brussel. Een tolerante samenleving gestalte geven vergt een blijvende inspanning. Door de draad weer op te pikken geven we eveneens gehoor aan de boodschap van onze premier Charles Michel: “Dit is een democratie die niemand kapot kan maken.”

Carla DEJONGHE

Voorzitter van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie