Nieuws

Enquêteresultaten over alleenstaanden in Brussels
Brussels volksvertegenwoordigster Carla Dejonghe (Open Vld) lanceerde in het najaar van 2013 een enquête bij Brusselse alleenstaanden. 423 onder hen vulden de vragenlijst online of op papier in. Uit de enquête blijkt dat Brusselse singles vragen naar proportionele fiscaliteit, betaalbare (koop)woningen en vrijetijdsactiviteiten op maat.

Een proportionele fiscaliteit

Alleenstaanden voelen zich financieel kwetsbaar omdat ze alleen moeten instaan voor alle kosten. “Ze vragen meer proportionaliteit op fiscaal vlak”, merkt Carla Dejonghe op. “Verschillende belastingen, zoals de Brusselse gewestbelasting, zijn forfaitaire bedragen die per gezin gelden. Alleenstaanden vragen zich af waarom deze niet per persoon berekend kunnen worden. Dat is terecht.”

Baksteen in de maag

Ook de Brusselse alleenstaanden hebben overduidelijk een baksteen in de maag. Driekwart van de ondervraagden geeft de voorkeur aan het kopen van een woning, maar de hoge huur- en energiekosten waarvoor zij alleen instaan, bemoeilijken het aanschaffen van een eigen woning.

Carla Dejonghe onderstreept daarom het belang van meer betaalbare koopwoningen in Brussel. “We moeten inzetten op compactere woningen, van pakweg 80m², maar wel met minstens twee kamers. CityDev kan hier een rol in spelen.” Dejonghe wijst ook op het belang van het Woningfonds bij het verstrekken van leningen. “Die zouden meer naar singles kunnen werken,” volgens Dejonghe.

Activiteiten zonder bijbedoelingen

Vrijetijdsbesteding blijkt een belangrijke besparingspost voor alleenstaanden. Hobby’s, uitstapjes en etentjes wegen financieel zwaar door voor die alleenstaanden die het moeilijk hebben om de eindjes aan mekaar te knopen. De Brusselse alleenstaanden uiten vooral een behoefte aan meer ontmoetingen met andere alleenstaanden, zonder amoureuze bijbedoelingen. Het gaat dan om kleinschalige, toegankelijke activiteiten waar ze nieuwe mensen kunnen ontmoeten zonder zich ongemakkelijk te voelen.

“Culturele verenigingen, gemeenschapscentra, gemeenten, zouden hier rekening mee kunnen houden bij het samenstellen van hun cultureel programma,” stelt Dejonghe voor. “Vaak ontwikkelen die nu een aanbod gericht naar gezinnen.”

Singlesreflex

Dejonghe blijft dan ook pleiten voor het invoeren van een ‘singlesreflex’ in het beleid; het aftoetsen van beleidsmaatregelen aan de gevolgen voor alleenstaanden.