Nieuws

Carla Dejonghe vertegenwoordigt Brussel binnen Raad van Europa
Carla Dejonghe woont voortaan het Congres van Lokale en Regionale Overheden bij, een instelling van de Raad van Europa. Kom hier meer te weten over de werking van de Raad van Europa en het Congres.

Carla Dejonghe woonde van 14-16 oktober 2014 de 27ste sessie bij van het Congres van Lokale en Regionale Overheden, opgericht in 1994. Het Congres is een instelling van de Raad van Europa, niet te verwarren met de Europese Unie. De Raad van Europa, opgericht in 1949, is een internationale organisatie waarvan 47 Europese landen lid zijn en heeft zijn zetel in het Franse Straatsburg.

De Raad van Europa wil door conventies, gelijklopende nationale wetgeving en door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de democratie, rechtsstaat en de mensenrechten in Europa zekerstellen.

De Raad van Europa heeft verschillende instellingen:

* De Parlementaire Vergadering:

Bestaat uit 318 vertegenwoordigers en 318 vervangers uit de 47 lidstaten. Ze komt 4 maal per jaar 1 week lang samen. Ze discussieert over de actualiteit, kan aanbevelingen doen of richtlijnen geven aan het Ministercomité en ontwerpt de conventies.

* Het Ministercomité: 

Bestaat uit de 47 ministers van Buitenlandse Zaken van de 47. Het aanvaardt de nieuwe lidstaten, stemt de begroting en de conventies, waakt erover dat die laatste worden uitgevoerd en dat de vonnissen van het EHRM worden toegepast.

* Congres van Lokale en Regionale Overheden:

Werd opgericht in 1994 en bestaat uit 318 vertegenwoordigers en 318 vervangers die aangeduid of verkozen werden door de nationale parlementen van de 47 lidstaten. De leden vertegenwoordigen de meer dan 200.000 verschillende lokale en regionale overheden uit de 47 lidstaten. Het Congres komt 2 maal per jaar bijeen en helpt de Parlementaire Vergadering in het versterken van de lokale en regionale democratie.

* De Conferentie van Internationale Niet-gouvernementele Organisaties:

Bestaat uit 400 ngo's en vergadert 4 maal per jaar, tegelijkertijd met de 4 zittingen van de Parlementaire Vergadering. Ze draagt ze bij tot de Parlementaire Vergadering met haar deskundigheid, haar beschouwingen over de ontwerpconventies en met haar beoordelingen over de uitvoering van de bestaande conventies.

* Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens:

Nadat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in voege trad in 1953, werd ook een Europees Hof voor de Rechten van de Mens opgericht om gerechtelijke uitspraken te kunnen doen.

Alle informatie over de Raad van Europa en de verschillende instellingen is terug te vinden op de website http://hub.coe.int/