Nieuws

Carla Dejonghe wil Brussel onderwerpen aan ‘rolstoelproof’ test
Brussel, met haar bolle kasseien, hoge voetpaden en putten in het wegdek, is geen evidente stad voor minder mobiele personen. Het Brussels gewest voert momenteel ook nog geen toegankelijkheidstesten uit op haar infrastructuur, zo blijkt uit het antwoord van Brussels minister Brigitte Grouwels op een parlementaire vraag van parlementslid Carla Dejonghe (Open Vld). Volgens Dejonghe is er dringend nood aan een inhaalbeweging en moet de Brusselse openbare ruimte onderworpen worden aan een ‘rolstoelproof’ test.

Carla Dejonghe: “De kortste weg nemen in Brussel is voor veel rolstoelgebruikers onmogelijk. Eén niet verlaagde stoep of één paaltje in het midden van het voetpad kan de autonomie van een rolstoelgebruiker wegnemen. Wij vragen dat de Brusselse openbare ruimte wordt getest op haar toegankelijkheid en veiligheid voor rolstoelgebruikers want als het toegankelijk is voor een rolstoel, dan is het toegankelijk voor iedereen, dus ook voor rollators, kinderwagens, mensen met bagage, enzovoort.”

Momenteel test het Brussels gewest enkel de toegankelijkheid van haar infrastructuur bij de heraanleg van de openbare ruimte. Open Vld Brussel vraagt echter een proactief beleid met testen doorheen heel het gewest, niet enkel om de huidige gebreken en hindernissen in kaart brengen, maar ook om tot praktische inzichten en ideeën te komen voor toekomstige heraanlegwerken.

Een centraal meldpunt

Problemen op Brusselse gewestwegen kunnen gemeld worden bij de gewestelijke dienst Mobiel Brussel, voor gemeentewegen moet men zich richten tot het gemeentebestuur van de desbetreffende gemeente. Open Vld Brussel wilt echter één centraal meldpunt voor hindernissen of gebreken die een bepaald traject ontoegankelijk maken voor minder mobiele personen. Het is namelijk niet aan de burgers om uit te zoeken welke weg onder gewestelijke of gemeentelijke bevoegdheid valt.

“Mensen die in de praktijk geconfronteerd worden met mobiliteitsproblemen, zijn de beste deskundigen om problemen in de openbare ruimte te identificeren. Daarom is het interessant om bijvoorbeeld het systeem ‘Fix My Street’ uit te breiden met de mogelijkheid om ontoegankelijke trajecten voor minder mobiele mensen te melden. Die applicatie beperkt zich momenteel nog tot het melden van problemen met het wegdek of verdwenen wegmarkering. Dit is te beperkt.”, aldus Carla Dejonghe.