Nieuws

Open Vld wil onteigende krotwoningen voor lage prijs doorverkopen aan jonge gezinnen
Brussels Open Vld-parlementslid Carla Dejonghe wil dat Brusselse gemeentes en OCMW’s verkrotte of leegstaande woningen in wijken met een hoge concentratie sociale huisvesting kunnen onteigenen en voor een lage prijs doorverkopen aan gezinnen met een middeninkomen. Momenteel kan de onteigening al als de woning nadien bestemd wordt voor sociale huisvesting. Maar Dejonghe wijst erop dat er meer maatregelen genomen moeten worden om jonge tweeverdieners in Brussel te houden of aan te trekken.

Dejonghe deed het voorstel tijdens een vergadering van de commissie Huisvesting. De bedoeling van het voorstel is om de sociale mix in bepaalde wijken van het gewest te verbeteren en meer middenklassers in Brussel te houden of ze er naar aan te trekken.“Er zijn heel wat wijken in Brussel waar de vooropgestelde 15% sociale woningen bereikt is. Daarom ons voorstel om verkrotte of leegstaande woningen die onteigend worden in die wijken niet, zoals nu het geval is, te bestemmen voor sociale huisvesting, maar ze aan een lage prijs door te verkopen aan mensen met een middeninkomen; tweeverdieners. En dit met de voorwaarde dat ze de woning met eigen middelen opknappen en er gedurende minstens 10 jaar zelf in blijven wonen.”

Tweeverdieners om het fiscale draagvlak van Brussel te verbeteren

Dejonghe benadrukt de noodzaak om meer personen met een gemiddeld inkomen in Brussel te houden of aan te trekken. “Een goede sociale mix is een wapen tegen sociale ongelijkheid. Daar heb je dus een stevige middenklasse voor nodig. Maar ook, vanaf 2015 zal Brussel door de staatshervorming meer aangewezen zijn op zijn eigen fiscale inkomsten. Dan moeten we meer mensen hebben die die belastingen kunnen betalen. Want je hebt nu eenmaal middelen nodig om een sociale politiek te kunnen voeren.”

Tijdens de commissie legde Brussels staatssecretaris voor Huisvesting Doulkeridis er de nadruk op dat de Brusselse Regering al heel wat initiatieven voor middenklassehuisvesting heeft genomen, onder meer via de GOMB (nvda Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel) die via een tussenkomst van het gewest middenklassewoningen op de markt brengt.

Dejonghe beklemtoont dat de GOMB goed werk levert, maar dat hun investerings- en bouwritme te laag ligt. “De GOMB moet zijn werking zeker verder uitbreiden. Ze moeten niet enkel méér woningen op de markt brengen, maar ook hun aanbod uitbreiden naar lofts en éénpersoonswoningen” zegt Dejonghe, “maar met ons voorstel zouden we met minder overheidsmiddelen meer mensen aan een eigen huis kunnen helpen.”

Dejonghe hoopt dat de Brusselse Regering de nodige stappen wil ondernemen om de bestaande wetgeving te gebruiken met het oog op het houden en aantrekken van tweeverdieners in Brussel.